aktuality od 14.11. do 21.11.2021

13 Lis

Neděle – 33. neděle v mezidobí 7:45 Za farnost 9:15 – Za Františka Pokorného, rodiče, Marii a Josefa Kalinovy, rodiče Urbanovy a zemřelou přízeň 18:00 Modlitba chvály.   

Pondělí – sv. Alberta Velikého 7:00 – Za Oldřicha Bočánka, živou a zemřelou rodinu 18:00 – Pohořílky.

Úterý – sv. Markéty Skotské 7:00 Za Aloise Fraňka, živou a zemřelou rodinu 17:00 – Modlitby matek – mladší skupina na faře 17:00 – Meziříčko.

Středa – sv. Alžběty Uherské 18:00 – Za Jindřicha Rosického, manželku Ludmilu a zetě Josefa.

Čtvrtek – Kněžské setkání 8:30 mše svatá 18:00 Modlitba růžence 18:30 Modlitby matek, oboje na faře.

Pátek – 18:00 – Za rodiče Tomanovy, Nožičkovy, na poděkování za všechna dobrodiní a duše v očistci.

Sobota – 7:00 Za Věru a Josefa Dohnalovy, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci.

Neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále 7:45 Za farnost 9:15 Za rodinu Moravovu.

Poděkování všem za dary pro farnost v celkové výši 4 000 Kč.

Pravidelná sbírka příští neděle je určená pro farnost.

Sbírku při pohřebním rozloučení nekonáme obvyklým způsobem, ale je možné přispět do plastových schránek na stolku v zadní části kostela.   

Úklid kostela zajišťuje obec Černá. Po výmalbě kostela, kdy byl úklid realizován, jak bylo třeba, se vracíme k zaběhnutému pravidlu. Přejeme si, aby bylo dost těch, kdo se bude starat o čistotu našeho chrámu.

Předvánoční Jarmark hledá novou podobu. Ne, že by dřívější přestala platit, ale stále více je zřejmé, že potřební jsou v různých oblastech i mezi námi. Křesťanské společenství se vždy vyznačovalo konkrétní a účinnou pomocí. Pokud víte o někom, kdo pomoc potřebuje, řekněte a můžeme zvážit naše možnosti. Jarmark bude v obvyklém termínu – 3. adventní neděli.  

Ekonomická a pastorační rada jsou součástí života každé farnosti. Ekonomická rada působí ve farnosti již řadu roků. Podílí se na rozhodování v ekonomických věcech, ekonomická rada schvaluje hospodařená týkající se výše financí nad padesát tisíc. Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře. Jejím úkolem je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci nebo je přímo realizovat. Rada se podílí na vytváření pastoračního programu. Tvoří ji lidé vybráni farářem a zvolení lidé, kteří byli navrženi farníky. Prosím, v modlitbě popřemýšlejte, kdo by mohl tuto službu vykonávat. Příští týden obdržíte lístky k volbě.

Synoda, synodální farní skupiny. Synoda v církvi, kterou před nedávnem vyhlásil papež František, je adresovaná všem křesťanům. Synoda znamená společné hledání jak žít křesťanskou víru v současném světě. Netýká se jen několika „vybraných“, ale všech pokřtěných. Celý svět žije ve velmi složité době, v některých oblastech, z lidského hlediska v beznadějných situacích. Ježíš, Pán a Vykupitel chce procházet tyto a všechny situace s námi, z obtížných nás vyvádí a bezpečně vede nejen k zachování hodnot, ale také nabízí bezpečné cesty k dosažení důstojného završení života. První otázky k zamyšlení a termín prvního setkání skupin bude oznámen příští týden.  Toto velké a důležité dílo se neobejde bez vašich modliteb a obětí.   

Přeji všem požehnaný čas!