aktuality od 1.8. do 8.8.2021

1 Srp

18. neděle v mezidobí – týden od 1. 8. do 8. 8.2021;

Neděle – 18. neděle v mezidobí – 7:45 – Za rodiče Peksovy, Josefa Hladíka, P Františka Peksu, Jiřího Havlíčka, Antonína Zemana, živé a zemřelé příbuzné 9:15 – Za uzdravení nemocné osoby.

Pondělí – 7:00 – Za Marii a Františka Vaňkovy, děti a nemocnou osobu.

Úterý  – 7:00 Za dobrodince farnosti 18:00 Pavlínov.

Středa – 18:00 – Za Ladislava Trojana, švagra Josefa a duše v očistci. 

Čtvrtek  – Posvěcení římské baziliky Panny Marie – 18:00 Modlitba sv. růžence, 18:30 – Modlitby matek.  

Pátek – Svátek Proměnění Páně – 18:00 – Za rodiče Požárovy, zetě a dceru, rodiče Dobrovolných, dceru, syna, Boží ochranu a zdraví pro celou rodinu.

Sobota – 19:00 – Za Bohuslava Stoklasu, celou živou a zemřelou rodinu.

Neděle – 19. neděle v mezidobí – 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Václava a Ludmilu Dvořákovy, 2 rodiče, živou a zemřelou rodinu.

*****

Do sbírky ve prospěch farnosti, jste minulou neděli darovali 24 420 Kč.

Poděkování i za dary 3 000 Kč.

Úklid kostela zajišťují věřící z obce Pavlínov, skupina 2. následuje Měřín 1.

Pouť v Netíně bude 15. srpna. Chtěli bychom opět putovat pěšky se sochou Panny Marie, družičkami, dětmi, pokud to bude možné kvůli opravě silnice. 

František: Eucharistie je chlebem hříšníků
Z promluvy papeže Františka

Drazí bratři a sestry, dobrý den!

„Vezměte, toto je mé tělo“ Tato slova našeho Pána zaznívají při poslední večeři. Ježíš bere do rukou chléb, vyslovuje požehnání, láme ho a podává svým učedníkům. Tato slova a gesta se nás hluboko dotýkají.

Takto prostě a jednoduše nám Ježíš dává největší svátost. Je to pokorné gesto dávání, gesto sdílení. Na vrcholu svého života nerozdává hojnost chleba, aby nasytil zástupy, ale rozděluje sám sebe při velikonoční večeři s učedníky. Ježíš nám tak ukazuje, že cílem života je darovat se, že tím největším je sloužit. A dnes nacházíme Boží velikost v kousku chleba, v křehkosti, která překypuje láskou, překypuje sdílením. Právě slovo křehkost bych rád zdůraznil. Ježíš se stává křehkým jako chléb, který se láme a drolí. Ale v tom je jeho síla – v jeho křehkosti. V eucharistii je křehkost silou. Silou lásky, která se činí malou, aby byla přijata a nebála se; silou lásky, která se láme a rozděluje, aby živila a dávala život; silou lásky, která se rozpadá, aby nás všechny spojila v jednotu.

A v křehkosti eucharistie vyniká ještě jedna síla: síla milovat ty, kdo chybují. Právě v noci, kdy je zrazen, nám Ježíš dává chléb života. Dává nám největší dar, zatímco ve svém srdci cítí nejhlubší propast: učedník, který s ním jí, který namáčí své sousto do téže misky, ho zrazuje. A zrada je největší bolestí pro ty, kdo milují. A co dělá Ježíš? Na zlo reaguje větším dobrem. Na Jidášovo „ne“ odpovídá svým „ano“, svým milosrdenstvím. Netrestá hříšníka, ale dává za něj svůj život, platí za něj. Když přijímáme eucharistii, Ježíš dělá totéž s námi: zná nás, ví, že jsme hříšníci, ví, že děláme mnoho chyb, ale nevzdává se spojení svého života s naším. Ví, že ji potřebujeme, protože eucharistie není odměnou svatých, nýbrž chlebem hříšníků. Proto nás nabádá: „Nebojte se! Vezměte a jezte!“

Srdečně Vás zvu ke zhlédnutí nového videa o mučednické smrti a procesu blahořečení služebníku Božích Václava Drboly a Jana Buly. Odkaz na video zde: https://www.youtube.com/watch?v=80pgLXFaYOA&t=14s