aktuality od 25.7. do 1.8.2021

24 Čvc

17. neděle v mezidobí – týden od 25. 7. do 1. 8.2021;

Neděle – Světový den prarodičů a seniorů –  9:15 – Za rodinu Škodovu, Vyskočilovu, Simonidesovu a celou rodinu. 11:00 – Poutní mše svatá v Jersíně.

Pondělí – sv. Jáchyma a Anny – 7:00 – Za modlitby matek a jejich úmysly.

Úterý  – sv. Gorazda a druhů – 7:00 Za farnost 18:00 Černá.

Středa – 18:00 – Za Josefa Novotného, bratra Ladislava.

Čtvrtek  – sv. Marty – 18:00 Modlitba sv. růžence, 18:30 – Modlitby matek. 

Pátek – sv. Petra Chryzologa – 18:00 – Za zemřelé rodiče Nožičkovy, Tomanovy, za vyprošení zdraví pro celou rodinu.

Sobota – Ignáce z Loyoly – 11:00 – za novomanžele 19:00 – Za Blaženu Landovu a celou přízeň.

Neděle – 18. v mezidobí – 7:45 – Za rodiče Peksovy, Josefa Hladíka, P Františka Peksu, Jiřího Havlíčka, Antonína Zemana, živé a zemřelé příbuzné 9:15 – Za uzdravení nemocné osoby.

*****

Dnes je sbírka ve prospěch farnosti, na výmalbu kostela a související opravy.

Poděkování za dary v celkové výši 8.000 Kč.

Úklid kostela zajišťují věřící z obce Pavlínov, skupina 1. Sil ubývá, potřeba úklidu trvá. Naše víra a láska ke Kristu nám jistě pomohou najít řešení.

Poutě, které jsou před námi: Jít na pout znamená v náboženském smyslu vydat se na místo, které je zpravidla spojeno s mimořádným nadpřirozeným Božím působením. Může to být zázrak nebo třeba je to jen místo, kde žila nějaká osoba, která vynikala ve vztahu k Bohu. Může to být místo, kde člověk zakusil mimořádnou Boží přítomnost. Toto vše můžeme spojit s výzvou Ježíše: „Pojďte i vy někam na osamělé místo a trochu si odpočiňte.“ Poutě nám připomínají, že jsme na cestě, na které nás Pán doprovází.

Pouť v Netíně bude 15. srpna. Chtěli bychom opět putovat pěšky se sochou Panny Marie. Zatím není jisté, zda to bude možné, díky opravě silnice. Diecézní pouť rodin ve Žďáře nad Sázavou je 28. srpna. Je spojena s rokem rodin, zvláště pak k 1 100. výroční mučednické smrti sv. Ludmily, naší národní světicí. Pouť Zlaté soboty v Žarošicích je 11. září. Chtěli bychom se účastnit. Ve stejném termínu bude návštěva sv. Otce Františka na Slovensku. Možnost účastnit se setkání je zatím nejasná. Národní Svatoludmilská pouť na Tetín bude 18. září. Z poutí ve farnosti bude 18. září pouť v Dědkově a 26. září v Blízkově. Koncem září bychom chtěli uspořádat zastavení s těmi, kteří v minulých tomto čase přijali svátost biřmování. K těmto všem plánům je třeba říct: Dá-li Bůh, jak říká apoštol Jakub. Také poutě a setkání budou tehdy, dovolí-li nám to epidemická situace, a také na nás záleží, zda budeme chtít.

Pro připomínku: kostel je zpravidla po celý den odemčený. Ježíš nás zve, abychom se s ním na tomto místě zastavili a prožili drahocenný čas. Naše návštěva v kostele mimo bohoslužeb je i známkou toho, že opravdu věříme v jeho přítomnost.            

Je čas mimořádných milostí, získávaných i praxí plnomocných odpustků. Díky minulosti, nejen té církevní, ale i nedávné, je slovo odpustek pošramocené. Odpustky neprodáváme, ale odpuštění špatností vyprošujeme. Zvláštní je, že jejich získání je tak blízko a tak snadné. O odpuštění můžeme usilovat dnes, u příležitosti dnes seniorů, každý den, či týden u příležitosti roku sv. Josefa, roku rodin… Podmínky jsou na vývěsce pod věží.

Srdečně Vás zvu ke zhlédnutí nového videa o mučednické smrti a procesu blahořečení služebníku Božích Václava Drboly a Jana Buly. Odkaz na video zde: https://www.youtube.com/watch?v=80pgLXFaYOA&t=14s

Požehnaný prázdninový čas!