aktuality od 13.6. do 20.6.2021

12 Čvn

11. neděle v mezidobí

Neděle – 13. 6. 2021 – 9:15 – Za Aloise Fraňka, 2 rodiče, živou a zemřelou rodinu 11:00 – poutní slavnost v Černé.

Pondělí – 7:00 – Za rodiče Janečkovy, děti, sourozence, celou rodinu a duše v očistci.

Úterý  – sv. Víta – 7:00 – Za Boží milosrdenství a lásku ke Kristu Jersín 18:00 – Jersín.

Středa – 18:00 – Za rodiče Šlechtickovy, Holubovy, živou a zemřelou rodinu

Čtvrtek  – 18:00 Modlitba sv. růžence, 18:30 – Modlitby matek.  

Pátek – 18:00 Za Boženu a Jana Zemanovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

Sobota – sv. Jana Nepomuka Neumana – 19:00 – Mše svatá s nedělní platností – Za rodinu Oulehlovu, Kafkovu, živou a zemřelou přízeň.
Neděle – 20. 6. 2021 – 7:45 – za farnost 9:15 – první svaté přijímání,
Za Marii Peterkovu a manžela 18:00 – Modlitba chvály.

*****

Poděkování za dar pro farnost ve výši 2000 Kč.

Poděkování hrstce farníků, kteří přišli pokračovat v přípravných pracích před výmalbou druhé části kostela. Poděkování i ženám,které se postaraly o úklid kostela.

Poděkování hasičům za pročištění okapových rour a kanálů u kostela.

Kněžské a jáhenské svěcení bude v katedrále naší diecéze v sobotu 19. 6. v 9 hodin. Josef Janoušek přijme jáhenské svěcení a Milan Werl svěcení kněžské. Oba kandidáti nás prosí o modlitbu. V současné době má naše diecéze 9 studentů, kteří se připravují ke kněžství. Modleme se.


První přijetí svátostí 19. a 20. 6. V sobotu poprvé přistoupí ke svátosti smíření 21 dětí a o den později přistoupí k prvnímu svatému přijímání. Je to významný den na cestě víry nejen pro tyto děti. Pro nás všechny je to příležitost odpovědět si na otázku, jak my žijeme z těchto svátostí, která jsou tak důležitá pro náš život zde na zemi i život věčný.

Poutní slavnost v Měříně bude 27.6. Máme před očima světce, který žil s Bohem a připravoval cestu v srdcích lidí k přijetí Pána Ježíše. Velmi vhodné je slavit i přijetím svátostí, a tak naplňovat i následovat Jana Křtitele.

Fond PULS: Milí farníci, děkuji vám všemza vaši pomoc při šíření Božího království. Děkuji především za to, že na sebe berete starost o farnost. V tomto čase pociťuji vaši starost o opravu kostela, která není nijak jednoduchá. Děkuji všem mužům, ženám, a také hrstce mladých. Na vás, i všechny dobrodince často myslím při mši svaté. Bůh je štědrý dárce, kéž vám štědře odplatí. Chci se zmínit ještě o jedné věci:

Jak víte, již nějaký rok existuje fond PULS, prostřednictvím kterého někteří přispíváte. Prosím, vezměte si nové informační letáčky, pokud je to možné, pouvažujte i o této možnosti financování farnosti. Také upozorňuji na novelizaci zákona o daních. „Novelizací zákona o daních z příjmů č. 39/2021 Sb. je pro rok 2021 mimořádně navýšena odpočitatelná položka daru církvi fyzických i právnických osob na 30 % základu daně (standardně max. 10 %). Týká se to i osobních darů pro farnost a darů prostřednictvím fondu PULS.

Svatý Antonín, ochránce a přímluvce i naší farnosti. Z jeho života:

V letech 1224-27 vystupoval světec v jižní Francii proti bludům albigenským. V Toulouse mu prý jeden bludař řekl, že ho může obrátit jen zázrak, jinak že v přítomnost Krista v oltářní svátosti neuvěří. Dohodli se s Antonínem, že své oslici nedá tři dny žrát. Pak jí předloží seno s ovsem. Když krmivem pohrdne, jen aby se napřed poklonila proměněné hostii, tak uvěří v přítomnost Boží. Za tři dny vzal Antonín hostii a kacíř přinesl seno a oves. Oslice se však od něj odvrátila a padla před Nejsvětější Svátostí na kolena. To kacíře obrátilo.