aktuality od 6.6. – 13.6.2021

5 Čvn

Bohoslužby a služby ostatní

Neděle – 6. 6. 2021 – Slavnost Těla a Krve Páně 9:15 – Za Jarmilu a Ladislava Drápelovy, rodiče, dceru sourozence, za rodiče Sobotkovy a jejich děti

Pondělí – 7:00 – Za rodiče Brabcovy, celou zemřelou přízeň a duše v očistci.

Úterý  – 18:00 – Meziříčko.

Středa – 18:00 – Na poděkování za dožití požehnaného věku s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu.

Čtvrtek – 18:00 Modlitba sv. růžence, 18:30 – Modlitby matek.  

Pátek – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 17:00 – Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost k přijetí sv. smíření. Obnova zasvěcení Božskému Srdci. 18:00 Za Josefa a Annu Pólovy, živou a zemřelou rodinu.  

Sobota – Neposkvrněného početí Panny Marie 19:00 – Mše svatá s nedělní platností – Za Stanislava Urbánka, 2 rodiče a duše v očistci.
Neděle – 13. 6. 2021 – 9:15 – Za Aloise Fraňka, 2 rodiče, živou a zemřelou rodinu 11:00 – poutní slavnost v Černé.

********

Poděkování všem, kdo jste připravili dnešní slavnost Těla a Krve Páně. Tato slavnost je naší odpovědí Boží lásce. Ke vzniku se traduje příběh: Jednoho dne dívka Juliana uviděla v kostele před svýma očima zvláštní obraz: měsíc v úplňku a na něm tmavou skvrnu. Přemýšlela, co má ten obraz znamenat. Viděla ho stále častěji. Po mnoha modlitbách jí Bůh vnukl toto poznání: Mezi svátky církevního roku chybí svátek Boží přítomnosti v podobě chleba a vína!

Výslovným přáním Ježíše je také, abychom prožívali první pátky v měsíci – zasvěcené úctě Božskému srdci. Děkuji všem, kdo čerpáte věčný život z eucharistie, ze svátosti smíření, z Ježíšovy přítomnosti mezi námi.

Poděkování všem za společnou pouť u kaple Panny Marie ve Valše. „Maria za nás prosit nepřestane, dědictví otců, zachovej nám Pane.“  

Poděkování za finanční dary 3 500 Kč, také za modlitby a oběti za farnost.

Přijměte pozvání k dnešní pouti za úrodu na Dědkovské hoře – 15:00 hodin.

První svaté přijímání ve farnosti bude v neděli 20. 6. v 9:15 h.

Vstoupit do manželství v našem kostele se rozhodli: Michal Štoček z Měřína a Natálie Toufarová z Pavlínova; Filip Neuwirth z Brna a Lenka Doležalová z Měřína; Bohumír Stejskal z Měřína a Tereza Bendová z Měřína. V kostele v Uhřínově se rozhodli uzavřít manželství Dominik Sýkora z Blízkova a Jitka Uchytilová z Horních Radslavic. Kdo by věděl o nějaké překážce, která by uzavření sňatků bránila, ať to neprodleně oznámí duchovnímu správci farností.

Výmalba kostela: V pátek proběhl kontrolní den týkající se výmalby kostela. V rámci řešení nadměrné vlhkosti zdiva v pravé boční loni, byla učiněna opatření. Prosím tedy o pomoc. V pondělí odpoledne od 15:00 hodiny bychom zajistili, aby se nešířil prach a následně začali s úpravami, které bychom dokončili v úterý odpoledne od 16. hodiny.   Úklid kostela v týdnu připadá na obec Blízkov. Úklid by připadl na úterý navečer nebo středu. Prosím ty, kteří mohou a chtějí zmíněné obci pomoci, ať se přihlásí. Zároveň děkuji vám všem, ženám i mužům, kteří jste se již zapojili, či zapojujete.

Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti. Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává hranice konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější Svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní scházíme. Je to eucharistický kongres. Slovo „kongres“ možná zní trochu úředně, ve skutečnosti jde o náboženské setkání, které je příležitostí ve společenství prožít a oslavit skutečnost, že Eucharistie je největším darem, který nám Pán odkázal. Kromě eucharistických kongresů v jednotlivých diecézích či zemích – v České republice byl naposledy před šesti lety – se pravidelně koná také kongres mezinárodní, organizovaný Svatým stolcem. Ten nejbližší je svolán do Budapešti v termínu od 5. do 12. září letošního roku a papež František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 12. září.