aktuality od 30.5. do 6.6.2021

30 Kvě

Týden od 30.5. – 6.6.2021

Neděle – 30. 5. 2021 – Slavnost Nejsvětější Trojice 9:15 – Za Marii Rohovskou, manžela Vojtěcha, syna Vojtěcha 11:00Poutní slavnost Geršově 16:00 Májová pobožnost u kaple ve Valše.

Pondělí – Svátek Navštívení Panny Marie – 7:00 – Za syna Miroslava Hlávku, za živou a zemřelou rodinu Panáčkovu s Hlávkovu a nemocnou osobu 18:00 – Blízkov

Úterý  – Památka sv. Justina, mučedníka 7:00 – Za mír a pokoj ve světě a Aloisii Lázničkovu 18:00 Pavlínov.

Středa – 18:00 – Za Vratislavu Suchoňovu a rodiče Koutných

Čtvrtek  – Slavnost Těla a Krve Páně – 7:00 – Za rodiče Smejkalovy, jejich děti, živé a zemřelé příbuzné a duše v očistci 18:00 Modlitba sv. růžence, májová pobožnost 18:30 – Modlitby matek.  

Pátek – První pátek v měsíci 17:00 – Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost k přijetí sv. smíření 18:00 Za dvoje rodiče, nemocnou osobu a duše v očistci

Sobota – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 7:00 – Za Františka Klímu, dvoje rodiče a duše v očistci 9:00 – Kremační rozloučení s Otakarem Salašem z Měřína

Neděle – 6. 6. 2021 – Slavnost Těla a Krve Páně 9:15 – Za Jarmilu a Ladislava Drápelovy, rodiče, sourozence, za rodiče Sobotkovy a jejich děti a nemocnou osobu.

*****

Červen je měsíc zasvěcený úctě Božského Srdce.

Přijměte pozvání k oslavě Těla a Krve Páně v naší farnosti. Mše svatá začíná v 9:15, pak bude následovat eucharistický průvod. Rodiče prosím, vypravte děvčata za družičky, chlapci jsou také zváni. Příležitost k přijetí svátosti smíření je před každou mši svatou, ve středu od 17. hodiny.  

Přijměte pozvání k účasti na dnešní májové pobožnosti u kaple ve Valše. Připomínám, že kaple byla postavena jako odpověď na zvláštní Boží zásah v čase nouze. Čas určité nouze stále trvá. Tato májová, ať je pro nás poděkováním za Boží pomoc a přímluvu Panny Marie.

Přijměte pozvání na prosebnou pouť za úrodu na Dědkovské hoře, která se koná příští neděli v 15 hodin.  

Poděkování všem, kdo jste přispěli svou pomocí při výmalbě našeho kostela. Zvláště všem, kdo jste kostel uklidili tak, aby se zde mohla slavit mše svatá. Nyní nás čeká oprava omítek ve zbývající části a dokončení výmalby v září.  

Poděkování všem, kdo jste přispěli do sbírky na charitativní činnost církve. Celkem jste darovali 17 000 Kč.

Stařík: Jeden muž vyprávěl o své cestě k víře. Pracoval jako právník ve firmě, která sídlila na rušné ulici města. Když chodíval do zaměstnání, míjel den co den starého muže, který postával u vchodu do vedlejšího domu. V zimě, v létě, v slunci, v dešti stál stařec na chodníku, díval se po lidech, usmíval se na ně, a když měl příležitost, tak je i pozdravil a popřál jim hezký den. Jednou se právníkovi rozepnul kufřík a vysypaly papíry. Onen stařec mu je pomáhal sbírat a tak se dali do řeči. Právník se zeptal: „Všiml jsem si, že tady stojíte skoro každý den, co tu vlastně děláte?“ Stařík se usmál a pravil: „Stojím tady a modlím se za lidi, co chodí kolem, aby si uvědomili, že na ně Bůh čeká a že je potřeba se připravit na život věčný v nebi.“ Na to si právník neodpustil uštěpačnou poznámku: „No, to se teda nastojíte!“ Rozloučil se se staříkem a odešel po své práci. Ale od tohoto setkání ho myšlenka na Boha a na nebe nepřestala provázet. Stávala se stále naléhavější a přivedla ho k tomu, že se začal o víru v Boha a život věčný zajímat. Když se po několika letech hledání rozhodl, že se nechá pokřtít, hledal kmotra. Tu si vzpomněl na onoho starého muže. Vrátil se na ulici, kde kdysi pracoval, ale už ho tam neviděl. Zazvonil tedy u dveří domu, před kterým stával. Otevřel muž středních let a řekl: „Jo, děda, ten už je na pravdě Boží. Chtěl jste mu něco důležitého?“ „Ano, chtěl. Chtěl jsem mu poděkovat a říct, že tu nestál a nemodlil se zbytečně.“