aktuality od 20.6. do 27.6.2021

20 Čvn

12. neděle v mezidobí
První svaté přijímání – Den otců – týden od 20. 6. do 27. 6.2021;

Neděle – 20. 6. 2021 – 7:45 – za farnost 9:15 – Za Marii Peterkovu a manžela 18:00 – Modlitba chvály.

Pondělí – sv. Alois Gonzaga – 7:00 – Za Josefa Fraňka, rodiče Peterkovy a duše v očistci 19:00 Blízkov.

Úterý  – sv. Jan Fisher a Tomáš More – 7:00 – Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

Středa – sv. Josef Kafasso – 16:30 – Za Jiřího Klímu a rodiče, rodiče Čermákovy, 2 dcery a duše.

Čtvrtek  – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 19:00 – Za Milana Pelíška a duše v očistci. 

Pátek – 18:00 – Za Blaženu Zachovu, manžela a syna

Sobota – 7:00 – Za Libuši a Otakara Salašovy, Bořivoje Řezníčka, Jiřinu Sýkorovu a zemřelé děti.

Neděle – 27. 6. 2021 – Poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele 7:45 – Za Vladimíra Krejčího a syna Vladimíra 9:15 – Za farnost 14:00 – Te Deum a svátostné požehnání.

*****

Poděkování za dar 1000 Kč na výmalbu kostela.

Poděkování všem mužům, zedníkům, jejich pomocníkům za stavební úpravy v kostele.

Poděkování všem ženám, které po zednických pracích uklízely kostel, ať jsou to obětavé „stálice“, či maminky od dětí, které dnes přistupují k prvnímu svatému přijímání. Děkuji za úklid domu shromáždění Božího lidu, za úklid místa setkávání s Bohem i lidmi, za dům, ve kterém nám Bůh žehná.

Stavební práce – příprava na výmalbu celého kostela pokračují. Prosím více žen na úklid po zednických pracích. Vždy je třeba vícekrát umýt jednotlivá místa. První termín úklidu je v úterý po 16. hodině. Druhý termín je středa, již po 14. hodině. Prosím, přihlaste se kvůli naplánování. I v tomto týdnu neuvádím, která obec má na starosti čistotu kostela, neboť je to věcí nás všech. Také připomínám, že je před poutí, kdy máte všichni mnoho práce, ve větším počtu žen zvládneme uklidit kostel rychleji. Nečekejme, že nás někdo osobně někdo vyzve.   

Mše svatá ve středu začíná v 16:30 h. Tato mše svatá je určena pro všechny prvokomunikanty a všechny školní děti. Chceme při ní poděkovat za všechny dary a milosti v tomto „podivném“ školním roce. Po mši svaté bude pokračovat setkání na farní zahradě. Všichni děti, učitelé, rodiče, jsou zváni.

Na slavnost sv. Petra a Pavla, 29. 6. jsem přijal v brněnské katedrále svátost kněžství. Díky tomuto svěcení jsem nyní mezi vámi a mnozí kněží v dalších farnostech. Chci při této mši svaté v tento den a v neděli 4. 7. odpoledne poděkovat za milost 35 roků kněžské služby. Bližší informace příště.

V tyto dny slavíme památku sv. Jana Nepomuka Neumana, rodáka z naší vlasti. V době kdy žil bylo v naší zemi nadbytek kněžských povolání a biskupové světili jen ty, pro které bylo místo na farnostech a zdroje zabezpečení jejich života. Jan Nepomuk odchází tedy do Filadelfie v Americe, kde se stává později biskupem s velkým pastoračním působením. Zvláště v tyto dny, prosím, mysleme na nová povolání ke kněžství i jejich hmotné zabezpečení, třeba i formou fondu PULS.      

Katolická charismatická konference – regionální setkání Vysočina– Kostel Velké Meziříčí 26. června od 18:00 – Online na TV Noe.

Letní Diecézní setkání mládeže – Brno, Bigy 11. – 15. 8. 2021. Je určeno pro všechny od 14 do 20 let. Info plakát pod věží.

17. Diecézní pouť rodin k 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily, 28. 8. 2021, Žďár nad Sázavou.