Vánoční bohoslužby a omezení

23 Pro

Milí farníci, příznivci farnosti a cestovatelé,

z úst pana ministra jsme slyšeli o vládních omezeních v době vánočních svátků.

Slavení Narození Pána Ježíše v naší farnosti bude dle rozpisu, zveřejněném v neděli. 25. a 26. prosince bude navíc mše svatá v 18 hodin. Od neděle 27. prosince se bude omezení měnit.

Při večerní bohoslužbě a bohoslužbách v den narození Ježíše a svátku svatého Štěpána, může být na bohoslužbě 20% z kapacity míst na sezení v kostele. Pro farnost Měřín to je 60 lidí. Zároveň se nepočítají ti, kdo bezprostředně bohoslužbu zajišťují.

Je pochopitelné, že nemůžeme být na bohoslužbách, jak jsme byli zvyklí. Z tohoto důvodu prosím, abyste navštívili jen jednu bohoslužbu a místa na dalších ponechali jiným. Zároveň prosím, zachovávejte všechna ustanovení týkající se hygienických pravidel. (dezinfekce, rouška, rozestupy.) Pro připomenutí: rodina, která bydlí pod jednou střechou, může sedět pohromadě. Ostatní zachovávají dvoumetrové rozestupy. Prosím také, abyste využili bohoslužby a možnosti ve své farnosti, vzhledem k velmi omezenému počtu účastníků a abyste necestovali.  

Všem přeji požehnané dny.
P. J. Havelka, farář