aktuality od 20.12 do 27.12.2020

20 Pro

Neděle 20. 12. 2020 – Čtvrtá adventní neděle – 7:45 Za farnost 9:15 Za Josefa Vávru, rodiče Vávrovy, Dufkovy a Dohnalovy a Stanislava Dufka

Pondělí – 7:00 – Za nemocné z naší farnosti – 14:00 Pohřeb paní Anežka Kučerové z Chlumku.  

Úterý  – 7:00 – Za Libuši a Otakara Salašovy, Bořivoje Řezníčka, Jiřinu Sýkorovu a zemřelé děti 13:00 – 17:00 – svátost smíření.  

Středa – 18:00 – Za Františka Padalíka, syna dceru, rodinu Musilovu, 2 rodiče, Boží požehnání pro celou rodinu a duše v očistci.

Čtvrtek  – Štědrý den – 7:00 – Za živou a zemřelou rodinu. 22:00 – Za rodinu Škodovu, Vyskočilovu, Simonidesovu a Boží ochranu pro celou rodinu.


NÁŠ PÁN NEPŘICHÁZÍ Z NEBE KAŽDÝ DEN PROTO, ABY ZŮSTAL VE ZLATÉM CIBORIU. PŘICHÁZÍ, ABY NAŠEL JINÉ NEBE, NEBE NAŠÍ DUŠE, VE KTERÉ JE TAK RÁD. SVATÁ TEREZIE Z LISIEUX


Pátek – Hod Boží vánoční – 7:45 Za Jana a Boženu Zemanovy a Boží ochranu pro celou rodinu 9:15 za farnost 14:00 – Te Deum a svátostné požehnání. Podávání sv. přijímání 18:00 – Mše svatá.

Sobota – Svátek svatého Štěpána 7:45 – Za Marii a Františka Krejčovy, Blaženu a Františka Krulovy 9:15 – Za Josefa Procházku, 2 rodiče, rodinu Necidovu a Bertu Dujčíkovu.

Neděle 27. 12. 2020 – Svátek sv. Rodiny – 7:45 Za farnost 9:15 Za Josefa Vávru, rodiče Vávrovy, Dufkovy a Dohnalovy a Stanislava Dufka.

Informace

Milí farníci, určitým způsobem prožíváme adventní dobu nejen náboženským způsobem, ale i obecně. Očekáváme co bude, co přijde. Proto je dobré, pro aktuální informace o vánočních svátcích v naší farnosti, sledovat farní stránky. Prosím, abyste přijali vládní omezení odpovědně, všichni sedí. Co se týče počtu účastníků na bohoslužbách, platí 20% z míst na sezení v kostele. Platí také povinnost mít roušku a zachovat rozestupy. Upřesňuji: pokud je rodina, bydlící pod jednou střechou, může sedět pohromadě. Mezi ostatními jsou rozestupy 2 m. Také je důležitá dezinfekce při vstupu do kostela.

Co se týče účasti na bohoslužbách, patrně by nebylo dobré, abychom byli na všech, jak jsme zvyklí. Odpovědný přístup může znamenat, že vytvoříme možnost se na bohoslužbách prostřídat. Prosím o to. Jedna bohoslužba bude navíc.          

Poděkování za finanční dary v uplynulém týdnu. Celkem jste darovali 25 tis. Při každé mši svaté bude sbírka, ve prospěch farnosti. Své dary můžete zaslat i převodem z účtu na účet. Číslo účtu u České spořitelny je 1623590339/0800. Děkuji.

Poděkování těm, kdo jste vytvořili vánoční výzdobu.

Prosíme o pomocníky do kostela v čase vánoční prohlídky Betléma. Zapisujte se v sakristii. Kostel by měl být opět otevřený, ale je nutné, aby zde někdo byl. Potřebné to je i kvůli vládním omezením. Jedná se o tyto dny: 24.12., 25.12., 26.12., 27.12. Bylo by dobré také 31.12. a 1.1.

 Svátost smíření je naplánovaná na úterý, jak obvykle. Do 16. hodiny bude zpovídat  10 kněží. Pak polovina. Dobře se připravme, nejlépe již doma, jde o život s Kristem, o uzdravení duše. Prosím, vezměte si na stolku listy s inspirací k zamyšlení. Zachovávejte rozestupy, používejte dezinfekci a roušky!

„Slovo se stalo Tělem a přebývalo mezi námi“.

Slovo, které se stalo Tělem, touží i nadále s námi přebývat. Ježíš, syn Davidův vstupuje do našich dějin zásluhou jednoho pokorně vysloveného „Ano“. Aby Bůh vstoupil do lidských dějin, je třeba tak málo. Jedno pokorné, ale naplněné „Ano“.