aktuality od 13.12. do 20.12. 2020

12 Pro

Pořad bohoslužeb:

Neděle 13. 12. 2020 – Třetí adventní neděle – 7:45 Za farnost 9:15 Za Vladimíra Krejčího, syna, rodiče a Františku Krejčovu 18:00 – Večerní ztišení při modlitbě a Božím slově.
Pondělí – sv. Jana od Kříže 7:00 – Za Čadovy, Sekničkovy, za syny, zetě a vnuky a Boží požehnání pro celou rodinu.
Úterý  – 14:00 – Pohřeb paní Věry Liptákové z Meziříčka 17:00 – Jersín.
Středa – 18:00 – Za rodinu Rysovu, a rodinu Klimešovu.
Čtvrtek  – 7:00 – Za Stanislava a Jaroslava Simandlovy, rodinu Simandlovu, Cejnkovu, zetě Františka, švagra Bedřicha.   
Pátek – 18:00 – Za Karla Vítka, rodiče Kohlovy a Jana Kubíka.
Sobota – 6:00 Roráty – za dobrodince. 16:30 – Za Stanislava Urbánka, 2 rodiče, 2 bratry.
Neděle 20. 12. 2020 – Čtvrtá adventní neděle – 7:45 Za farnost 9:15 Za Josefa Vávru, rodiče Vávrovy, Dufkovy a Dohnalovy.

Různé informace:

Přijměte pozvání ke ztišení, večerní modlitbě, setkání s Božím slovem, dnes v 18:00 hodin v kostele.  

Kostel je otevřený k osobní modlitbě po celý den od 7:30 do 17:00 hod. Přítomnost kněze v kostele mimo bohoslužby: 3. adv. neděle 17:00 – 18:00 h; středa a pátek 7:30 – 8:30 h, a od 16:30n; úterý, čtvrtek, 7:30 – 8:30; Pokud je to možné, prosím využívejte tento čas k přijetí svátosti smíření.

Předvánoční svátost smíření se ve farnosti plánuje na úterý 22. 12. od 13. do 17. hodiny. Je třeba říct: Dá-li Bůh. Využijte proto každé možnosti k přijetí svátosti i dříve. Dobře se připravme k přijetí svátosti smíření. Může k tomu posloužit i článek na našem webu. Don Bosko, kladl chlapcům na srdce, aby se na svatou zpověď připravovali, jako by byla jejich poslední. Také je vedl k pravidelnému přijímání svátosti aspoň jedenkrát za měsíc.

Začátek bohoslužeb v tomto týdnu a počet účastníků zůstává nezměněný. Informace o změnách, čase dalším, sledujte na farních stránkách!

 Poděkování za finanční dary pro farnost. Poděkování i všem, kdo farnost svými modlitbami a obětmi utváříte. Poděkování všem, kdo jste využívali možnost být s Pánem v kostele. Využili jste možnost přijmout svátosti. Když se modlíme, spojujeme nebe se zemí.

Sbírka pro farnost bude každou neděli a slavnost – od příští neděle do 3. ledna. Mše svatá za všechny dobrodince bude v sobotu ráno.

Předvánoční charitativní „jarmark“ se může uskutečnit příští neděli po dopoledních bohoslužbách. Prosím, dejte do středy vědět, zda jste něco chystali, abychom mohli akci přichystat i s ohledem na vládní omezení.

Vánoční výzdoba kostela se plánuje. Prosíme o pomocníky! Info. na faře. Prosíme o pomocníky do kostela v čase vánoční prohlídky Betléma. Přihlaste se!

Víte, že Papež František vydal apoštolský list u příležitosti 150. výročí prohlášení svatého Josefa za patrona církve. Po dobu jednoho roku máme mít nejen před očima postavu světce, kterému Bůh svěřil do ochrany Marii a Ježíše, ale máme se také mnohému od něho učit. List najdete na našich stránkách.

List představuje sv. Josefa jako muže spravedlivého, který střeží hluboké tajemství svého srdce. Pomáhá objevovat hodnotu ticha a poctivosti v plnění každodenních povinností. Jako toho, který má úkol střežit svatou rodinu z Nazareta. Sv. Josef je rovněž patronem lidí v nebezpečných situacích, trpících, donucených k útěku a osamocených.

Nabídka ke shlédnutí: https://vanoce.vira.cz/clanky/oblibene-vanocni-predstaveni-ke-shlednuti-online

Nezařazené