aktuality od 8.11. do 15.11.2020

8 Lis

Bohoslužby v čase vládních omezení jsou v obvyklý čas, bez účasti lidu. Zapsané úmysly, které připadají na určitý den, budou odslouženy. Kostel je otevřený každý den. Je možné přijít za Pánem Ježíšem, přistoupit ke svátostem.

Neděle 15. 11. 2020 – 7:45 za farnost 9:15 Za Ludmilu Zemanovu, rodiče, sourozence a celou rodinu.

Pondělí – 7:00 Posvěcení lateránské baziliky – Za rodiče Zachovy, syna Karla, zetě Josefa, živou a zemřelou rodinu a přízeň.

Úterý  –  sv. Lva Velikého, papeže7:00 Za Jiřího Zahradníčka 14:00 – Pohřeb paní Marie Peterkové z Pavlínova.

Středa – sv. Martina – 14:00 Pohřeb paní Vlasty Požárové z Měřína 18:00 – Za Josefa Zachu a rodiče.

Čtvrtek  – Sv. Josafata 7:00 – Za Boží milosrdenství a celý svět.

Pátek  – Sv. Anežky České – 18:00 Za rodiče Vaculovy, sestru, 2 rodiče, živou a zemřelou rodinu.

Sobota – Sv. Mikuláše Taveliče – 10:00 Pohřeb paní Marie Vaňkové z Chlumku 18:00 Za Františka Klímu, 2 rodiče, živou a zemřelou rodinu.

Neděle 15. 11. 2020 – 33. neděle v mezidobí – 7:45 Za farnost 9:15 Za rodinu Moravovu.

Milí farníci a přátelé!

„To nemůžeme… do kostela na mši svatou se nesmí…“ Škoda, že se někteří s tímto spokojí a propadají se do kritiky a bezmocnosti. Děkuji všem, kteří za Pánem Ježíšem přicházíte, protože jste se rozhodli a máte možnost, věříte v jeho moc a pomoc. Vzpomínám na život proroka Jonáše, který nechtěl být prorokem Hospodina, proto od něho utíká. Když se strhla na moři bouře, všichni se modlí ke svému bohu, jen on ne. On nemůže, nechce s ním nic mít, nechce udělat to, co od něho Hospodin žádá, a proto se topí… Ale pohanští námořníci mu to vyčítají: proč ty se nemodlíš k svému Bohu? Jonáš, který se odmlčel ve vztahu s Hospodinem, začíná s ním opět komunikovat a Hospodin může k lidem přijít a zachránit je.

Denně slyšíme čísla, která souvisí s novou nemocí. Tato čísla se v průběhu hodin, dnů mění. Číslem se vyjadřuje počet testovaných, nakažených, nemocných, uzdravených, v nemocnicích, zemřelých… Jedna skupina zde zahrnuta není. Jsou to ti, kteří mají sepjaté ruce kolem modlitební šňůrky svatého růžence a ponoří sebe i druhé do děkovné a prosebné modlitby. Pán Ježíš mluví o síle společné modlitby. V kostele se nemohou konat bohoslužby za účasti lidu. Modlit se s vírou společně můžeme ve svých rodinách. Chtějme toho využít. Modlitba je určitým způsobem v tomto čase skrytou silou. Nedopusťme, aby to tak zůstalo.

V tomto týdnu slavíme svátek svaté Anežky České. Anežka Přemyslovna založila klášter a sama do něho vstoupila. Může být pro nás velkou přímluvkyní v tomto čase, neboť sama se o mnoho nemocných starala. Rovněž rodačka z našeho kraje svatá Zdislava. Vzývejme je o pomoc a přímluvu. Možná máme jako společnost nevyužité rezervy.

Modlitba a půst měly v křesťanském životě důležité, nenahraditelné místo. Náš biskup Vojtěch zve ke společným postním dnům. Říká: „Chceme prosit Pána o jeho lásku, blízkost a pomoc, a prosit také o ukončení pandemie koronaviru covid -19, jak už to většina z nás od letošního jara dělá. Ovšem prostředky nás věřících jsou mnohem širší, než je jen modlitba. Patří k nim také půst a almužna. Využijme možnosti určitého „uvěznění v čase“, které doba přinesla, a otevřeme svá srdce Bohu. Nabídněme mu sami sebe. Na čtyři středy (11., 18. a 25. listopadu a 2. prosince 2020) vyhlašuji v brněnské diecézi dobrovolný vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž můžeme přidat také almužnu na nějaký dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Vyhlášené dny budu takto prožívat s každým, kdo se připojí.“
/Biskup Vojtěch /

Jarmark bude – nevíme, jestli předvánoční. Charitativní akce proběhne, prosím počítejte s ní a podle možnosti se připravujte.

Poděkování všem za finanční dary určené pro farnost. Dary je možné věnovat i bankovním převodem. Na dary je možné vystavit doklad, který lze použít v závěrečném ročním vyúčtování – slouží ke snížení základu daně.

Kalendáře na příští rok lze zakoupit v sakristii.