aktuality od 4.10. do 11.10.2020

4 Říj

Neděle 4. 10. 2020 – 27. neděle v mezidobí – 7:45 za farnost 9:15 – Za Josefa a Růženu Pytlíkovy.

Pondělí – sv. Faustýny Kovalské – 7:00  – Za rodiče Hladíkovy, syny Františka, Václava, manželku Jarmilu, vnuky Renatku a Dalibora, manžele Mrázovy, živou a zemřelou přízeň.   

Úterý – sv. Bruna – 14:00 – Kremační rozloučení s Metodějem Jašou z Blízkova 18:00 – Pavlínov.

Středa – Panny Marie Růžencové – 18:00 – Za růžencové bratrstvo farnosti Měřín a za živou i zemřelou rodinu.

Čtvrtek  – 7:00 – Za dvoje rodiče, bratra, rodinu Košutovu, dceru Vlastu a Boží požehnání pro celou rodinu.   

Pátek – 18:00 – Za rodinu Lázničkovu, Necidovu, Bertu Dujčíkovu a duše v očistci.

Sobota  –  18:00 – mše sv. s nedělní platností – Za Libora Krčála a celou přízeň.

Neděle 11. 10. 2020 – 28. neděle v mezidobí – 7:45 Za Josefa Zemana, Boží pomoc a ochranu pro celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci 9:15 – Za farnost.

Informace pro farnost Měřín

 Poděkování za dary pro farnost. Celkem jste darovali 16 000 Kč. V částce jsou dary od jednotlivců i 6 tis. z poutě v Blízkově.

Kostelní sbírky při pohřbu prochází změnou. Při mši svaté se nebude dočasně konat sbírka, ale na stolcích při vstupu do kostela budou plastové krabice, kam můžeme odevzdat svůj dar. Připomínám, že sbírka při mši svaté, tedy i pohřební má charakter spolu oběti.

Úklid kostela zajišťuje Milíkov, následuje Nová Zhoř. /farníci, kteří se starají o čistotu kostela, také podléhají stárnutí a nemocem. Prosím tedy o nové posily, popřípadě spojení dvou obcí. /   

Opatření a nařízení v době epidemie. /Platnost by měla být 14 dní. / z nařízení vlády se od 5. 10. při bohoslužbách nezpívá – možnost šíření viru. Platí to i při pohřbu. Počet účastníků na bohoslužbě je max. 100, v rouškách a při použití desinfekce u vchodu. Bohoslužby v našem kostele: budou dle obvyklého rozpisu, v sobotu večer je navíc mše sv. s nedělní platností, k dispozici jsou i sály na faře s přenosem bohoslužeb z kostela. Svaté přijímání se doporučuje podávat na ruku, vynechává se pozdravení pokoje. Pro zajištění chodu, prosím o pomocníky – přihlaste se! Otec biskup Vojtěch uděluje dispens od osobní účasti na mši sv. 

Nezapomínejme na výzvu apoštola:O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním.“ Měsíc říjen je měsícem, kdy do popředí vystupuje modlitba sv. růžence – nezapomínejme na to, je velikou zbraní. Říjen je také misijní měsíc.