aktuality od 27.9. do 4.10.2020

27 Zář

Neděle 27. 9. 2020 – 26. neděle v mezidobí – 9:15 – Za rodiče Bártovy a Tomanovy, Jiřího Póla, Dášu Švihálkovu 11:00Poutní slavnost v Blízkově.

Pondělí – Slavnost sv. Václava7:45  – Za Marii a Václava Tomanovy, Marii a Antonína Coufalovy, Boženu a Jaromíra Lázničkovy a Jaroslava Boučka.  

Úterý – sv. Michaela, Rafaela a Gabriela – 17:30 – Za Václava Ekslera, živou a zemřelou rodinu 18:30 – Černá.

Středa – sv. Jeronýma – 18:00 – Za rodiče Martinkovy, bratra, sestry, manžela, přízeň a duše v očistci.

Čtvrtek  – sv. Terezie od Dítěte Ježíše – 7:00 – volný úmysl.  

Pátek – sv. andělé strážní – první pátek v měsíci – 18:00 – Za Františka Jaše, 2 rodiče, celou živou a zemřelou rodinu.

Sobota  –  7:00 – první sobota v měsíci – Za živou a zemřelou rodinu Šoškolovu, Šoukalovu, Melicharovu a celou přízeň.

Neděle 4. 10. 2020 – 27. neděle v mezidobí – 7:45 za farnost 9:15 – Za Josefa a Růženu Pytlíkovy.

Informace pro farnost Měřín

Poděkování všem, kdo jste jakýmkoliv způsobem připravovali včerejší slavnost udílení svátosti biřmování. Vám, kteří jste se modlili za biřmovance i za obnovu biřmování všech, kdo svátost přijali dříve. Vám, kteří jste vyzdobili kostel, vytvářeli liturgii modlitbou, zpěvem, službou u oltáře. Vám, kteří slyšíte i to dnešní Ježíšovo slovo: Pojďte i vy na mou vinici.

Poděkování za dar 1 500 Kč, pro náš kostel.

Úklid kostela zajišťuje Meziříčko, následuje Milíkov.

Žehnání zvonů v Novém Veselí: dnes v 17:00 h.


Nabídky, které se uskuteční –  dá-li Bůh – v říjnu.

Volby příští víkend: „Sestry a bratři, být katolickým křesťanem by mělo znamenat být odpovědným občanem. Proto vás jako vaši pastýři vyzýváme: jděte k volbám a volte odpovědně. Vaši biskupové.

První pátek v měsíci je pozváním Ježíše k setkání ve svátostech. Přijměte pozvání ke slavení prvních devíti pátků v měsíci. Poctivé slavení vede nejen k zaslíbením, které dává Ježíš, ale také k duchovnímu růstu, pomáhají formovat svědomí, pomáhají k růstu lásky. Na první pátek je nutné přijmout svaté přijímání, sv. smíření může být i v jiný den.

Modlitba chvály bude 18. října, v misijní neděli.

Víkendové setkání s P. Janem Bulou a P. Václavem Drbolou, kněžími, kteří se stali obětmi za komunistické vlády, v Babickém procesu. S umučenými nás seznámí bohoslovci naší diecéze. První setkání určené více pro biřmovance a mladé lidi se uskuteční v pátek večer, po mši svaté. Další v sobotu, čas bude upřesněn. Víkend: 9. – 11. října.