aktuality od 11.10. do 18.10.2020

11 Říj

Neděle 11. 10. 2020 – 28. neděle v mezidobí – 7:45 Za Josefa Zemana, Boží pomoc a ochranu pro celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci 9:15 – Za farnost.

Pondělí – sv. Radima – 7:00  – Za rodiče Čermákovy, 2 dcery, Jiřího Havlíčka, Milana Horkého, živé a zemřelé příbuzné.

Úterý – sv. Bruna – 7:00 – Za rodiče Nožičkovy, Růženu Krejčovu a manžela, rodiče Matouškovy, dceru Jiřinu a Jiřího Odehnala – 18:00 – Meziříčko.

Středa – sv. Kalista I. – 18:00 – Za živou a zemřelou rodinu Mužátkovu, Janákovu, Krčilovu, Soukopovu a Řezníčkovy.

Čtvrtek  – sv. Terezie od Ježíše – 7:00 – Za lásku k Ježíši a Marii a Boží milosrdenství.

Pátek – sv. Hedviky, sv. Markéty Alacouque 18:00 – Za Františka Doležala, sestru, zemřelou přízeň a duše v očistci.

Sobota  –  sv. Ignáce z Antiochie – 18:00 – mše sv. s nedělní platností – Za Miladu Motyčkovu, živou a zemřelou rodinu Motyčkovu, Kubišovu a Karla Zdražila.

Neděle 18. 10. 2020 – 29. neděle v mezidobí – Misijní neděle 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Marii Syslovu, rodiče Bendovy, syna Josefa, celou přízeň a duše v očistci.

Informace pro farnost Měřín

 Poděkování za dary pro farnost. Darovali jste 2 000 Kč.

Úklid kostela zajišťuje Nová Zhoř, následuje Pustina, Geršov.

Bohoslužby v našem kostele v čase epidemie a v době opatření.

Jak víme, od 12. října je omezen počet věřících na bohoslužbách na 10. Bohoslužby budou probíhat dle obvyklého rozpisu, pokud nebude stanoveno jinak. Všechny zapsané úmysly budou odslouženy. Prosím, dejte přednost v účasti na bohoslužbě těm, kdo má zapsaný úmysl.

Otec biskup Vojtěch uděluje až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužeb. Prosím, sledujte přenos bohoslužeb prostřednictvím sdělovacích prostředků.

Sbírka 18. října, která byla určena na misie, bude později. Pokud se rozhodnete podpořit i naši farnost je možné to udělat, jako v jarních měsících. Bankovním převodem nebo osobním darem na faře.

Svátost smíření je možné přijmout kdykoliv.    

Kostel je zpřístupněný k modlitbě po celý den. Přijďte se poklonit Pánu Ježíši a načerpat sílu.   

Pozvání pro děti i rodiče: papež František zve děti celého světa k modlitbě růžence na misie, zvláště za pokoj v rodinách a našich srdcích. Iniciativa se uskuteční příští sobotu a neděli. Děti si mohou vyzvednout růženec na faře. Nezapomeňme, modlitba dětí je velmi účinná.

Nástup epidemie ve velké míře bylo v týdnu, kdy jsme slavili památku P. Marie Růžencové. Památka nám připomíná vítězství křesťanských vojsk na Turky u Lepanda. Není to pro nás nápověda?

Naši biskupové zvou ke společné modlitbě v rodinách, a to každý den ve 20 hodin. Přidáme se?