aktuality od26.11. do 3.12.2023

26 Lis

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 26. 11. do 3. 12. 2023

NE: – Slavnost Ježíše Krista Krále – 7:45 Za farnost – 9:15 Za Věru a Josefa Dohnalovy, Marii Vondruškovu, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci.

PO: – 7:00 Za Josefa Fraňka, rodiče Peterkovy, Josefa a Josefku Peterkovy

ÚT: 7:00 Za Karla Šaška, dvoje rodiče, syna, živou a zemřelou přízeň – 17:00 modlitba matek mladší skupina. 17:00 Černá.

ST: – 18:00 Za Aloise Fraňka, dvoje rodiče a ochranu pro rodinu. Po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření do 19:30.

ČT: – Svátek sv. Ondřeje, apoštola – 17:00 Modlitba růžence – 17:30 Modlitba matek – starší skupina.

PÁ: První pátek v měsíci 17:00 Výstav Nejsvětější svátosti, osobní modlitba, příležitost k přijetí svátosti smíření – 18:00 Za Věru Liptákovu, rodiče Koumarovy a Liptákovy.

SO: – 7:30 Za Josefa Vávru, Stanislava Dufka, rodinu Vávrovu a Dufkovu – 17:30 Zahájení adventní doby u chléva před kostelem -18:00 Zamyšlení na Božím slovem na faře.

NE: – První Adventní neděle – 7:45 Za farnost – 9:15 Za Boženu a Jaroslava Kourkovy, rodinu Veškrnovu, ochranu pro celou rodinu a za farníky.

Žehnání adventních věnců.

*****

Poděkování za dary do sbírky minulou neděli, která byla určena pro farnost. Celkem jste darovali 17 600 Kč.

Dnešní sbírka je určena na katolická média, Proglas, Noe, Katolický týdeník a další.

Starost o čistotu kostela v týdnu před námi má skupina Měřín 2. Čistota a úprava našich chrámů je svědectvím o životě křesťanské komunity.

Do adventu vstoupíme společně v sobotu 2. prosince, v 17:30 setkáním u kostela.

Duchovní obnova farnosti bude pro mladé 8. prosince při mši svaté a následně na faře, pro ostatní v sobotu 9. prosince od 8:30 do 13:30. Duchovní obnova znamená zaujmout postoj před Bohem, ptát se jak mě Bůh vidí, vzájemně si prokazovat lásku.

Brožurky s texty k prožívání adventu jsou k dispozici na stolku u vchodu do kostela.     
Otevíráme Písmo, nasloucháme, modlíme se. Zveme ke společnému zastavení nad nedělními texty Písma. Setkání se uskuteční 2. prosince v 18 hodin na faře. Setkávání probíhá od podzimu do jara a je společnou přípravou na slavení neděle.

Předvánoční tradiční jarmark bude po bohoslužbách třetí adventní neděle. Prosím, nabídněte něco ze svého. Výtěžek je určen tradičně na adoptované děti, podporu domácího hospice a další.

Zapisují se úmysly na mše svaté pro příští kalendářní rok. Úmysly odevzdávejte osobně knězi.

Návštěvy bratří a sester, kteří již mezi nás nemohou pravidelně přicházet, se plánují na týdny adventní doby. Prosím, přihlaste nemocné u kněze, návštěvu nenechávejme na poslední týden před vánocemi. V tomto týdnu bude více příležitosti k přijetí svátosti smíření v jednotlivých farnostech.

Slavení vánočních svátků: V letošním roce se čtvrtá adventní neděle slaví společně se štědrým dnem. Předpokládá se, že bohoslužby čtvrté adventní neděle budou v neděli dopoledne, po skončení začne obvyklý program štědrého dne – návštěvy kostela, prohlídka Betléma v kostele. Vánoční bohoslužby začínají večer ve 22 hodin. Prosím, přijměte pozvání k zajištění prohlídky kostela i samotných bohoslužeb.