aktuality od 19.11. do 26.11.2023

19 Lis

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 19. 11. do 26. 11. 2023

NE: – 33. v liturgickém mezidobí – 7:45 Za farnost – 9:15 Za rodinu Moravovu

PO: – 7:00 Za rodiče Tomanovy, Nožičkovy, zemřelou švagrovou a na poděkování za všechny dobrodiní 17:00 Jersín.

ÚT: Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě7:00 Za rodinu Vaňkovu z Blízkova  17:00 modlitba matek mladší skupina.

ST: – Památka sv. Cecilie, panny a mučednice 16:45 Blízkov – 18:00 Za rodinu Voženilkovu, Veselou a celý rodinu Přibilovu.

ČT: – Památka sv. Klementa, papeže a mučedníka – 17:00 Modlitba růžence – 17:30 Modlitba matek – starší skupina.

PÁ: Památka sv. Ondřeje, kněze a druhů mučedníků 18:00 Za Bořivoje Zachu, rodiče, sourozence a duše v očistci.

SO: – Svatá Kateřina Alexandrijská – 7:00 Za rodiče Smejkalovy a Jonášovy, živé a zemřelé příbuzné a duše v očistci.

NE: – Slavnost Ježíše Krista Krále – 7:45 Za farnost – 9:15 Za Věru a Josefa Dohnalovy, Marii Vondruškovu, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci.

                                                               *****
Starost o čistotu kostela v týdnu před námi má skupina Měřín 1. Čistota a úprava našich chrámů je svědectvím o životě křesťanské komunity.

Poděkování za dary pro kostel a do fondu PULS, v celkové výši 2 500 Kč

Poděkování všem, kdo jste dnes přispěli do sbírky, která je určena pro farnost. Je třeba myslet na částku do fondu PULS, kde máme darovaných přibližně 30 tis. z 198 tis., také se blíží topná sezona, (v kostele máme zatím 9 stupňů), čeká nás rekonstrukce záchodů – v současné době zajišťujeme potřebný materiál, s vlastní rekonstrukcí se začne z jara. Také dvě kaple na venkově volají po opravě. Výše sbírky pravidelné i mimořádné zaznamenala mírný pokles. Za sto korun již zdaleka nepořídíme tolik, co před nedávnem.

Sbírka příští neděle je určena na katolická media. Proglas, Noe, Kat. noviny.

Pozvánky:

Mladé i starší zveme na setkání do Velkého Meziříčí v rámci světového dne mládeže. Začátek v pátek v 17 hodin, pokračování na faře. Ostatní zveme k modlitbě za mladé v rámci týdne modliteb. Začínáme dnes, pomocné kartičky na stolcích u vchodu. Modlitba je vždy příležitost i vyznáním víry.

Společně do adventu vstoupíme v sobotu 2. prosince setkáním u kostela v 17:30.

Duchovní obnova farnosti bude pro mladé 8. prosince při mši svaté a následně na faře, pro ostatní v sobotu 9. prosince od 8:30 do 13:30. Duchovní obnova znamená zaujmout postoj před Bohem, ptát se jak mě Bůh vidí, vzájemně si prokazovat lásku.     

Otevíráme Písmo, nasloucháme, modlíme se. Zveme ke společnému zastavení nad nedělními texty Písma. Setkání se uskuteční 25. listopadu v 18 hodin na faře. Setkávání probíhá od podzimu do jara a je společnou přípravou na slavení neděle.

Seminář Život v Duchu – duchovní obnova: Jedná se o prohloubení křesťanského života v Duchu svatém. Obnova probíhá ve více setkáních, po dobu půl roku, v Osové Bítýšce. Začínáme 18. ledna 2024, trvání 19 – 21 h.

MODLITBA ZA MLÁDEŽ: Dobrý Otče, prosíme tě, vylej svého Svatého Ducha na všechny mladé lidi a dej jim poznat tvou lásku, kterou je nekonečně miluješ. Daruj jim nový pohled na tvou dobrotu i tvůj pohled na ně samotné. 

Otče, prosím tě, dej, ať se mladí lidé nebojí vykročit na cestu s tebou, ať naslouchají tvému Svatému Duchu a svým životem září a vydávají svědectví mezi svými vrstevníky o tobě a o životě s tebou. Amen