aktuality od 24.9. do 1.10.2023

23 Zář

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 24. 9. do 1. 10. 2023

NE: – 25. v liturgickém mezidobí – 9:15 – Za Hedviku a Stanislava Plašilovy, Marii a Františka Vaňkovy a celou přízeň – 11:00 Poutní mše svatá v Blízkově. 14:00 svátostné požehnání.

PO:7:00 Za uzdravení ze závislosti a obrácení k Bohu.

ÚT: sv. Kosmy a Damiána – 7:00 Za Marii Cejnkovu, bratra Karla, rodiče a duše v očistci – 18:00 Černá. 

ST: – Památka sv. Vincence z Paula, kněze 18:00 Za Václava Ekslera, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

ČT: Slavnost sv. Václava, hlavní patron českého národa – 9:00  Za Marii a Václava Tomanovy, Marii a Antonína Coufalovy, manžele Lávičkovy, a Jaroslava Boučka – 18:00 Modl. matek, st. skupina. 18:30 Modl. sv. růžence.

PÁ: – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela – 17:30 Počátek modlitební novény před biřmováním – 18:00 Za rodiče Bártovy, Tomanovy, Švihálkovy, Zemanovy a Jiřího Póla

SO: – sv. Jeronýma, kněze a učitele církve – 7:00 Za rodiče Martinkovy, bratra, sestru a manžela, celou zemřelou přízeň a duše v očistci

NE: – 26. v liturgickém mezidobí – 7:45 Za farnost – 9:15 – Za Marii, Karla, syna Karla Pokorných, Anežku a Oldřicha Kratochvílovy.

Poděkování všem, kdo jste přispěli minulou neděli do sbírky na farnost. Celkem jste darovali 21 200 Kč. Poděkování také za dary pro farnost v celkové výši 14 000 Kč.

Dnešní sbírka je určena na církevní školství a bohoslovce.

Poděkování všem, kdo jste minulou neděli přichystali slavnost děkování za úrodu.  

O čistotu kostela v týdnu před námi pečuje Nová Zhoř a Dědkov.

Kalendáře a příští rok je možné zakoupit v sakristii. Cena 70 Kč.

Připravuje se děkanátní setkání lektorů ve Velkém Meziříčí. Setkání je určeno všem, kdo slouží při mši svaté Božím slovem, ale také i zájemcům.

Přihlásit děti na setkání s o. biskupem Pavlem, které v letošním roce přistoupily k prvnímu sv. přijímání, je možné ještě dnes v sakristii. Setkání biřmovanců a společný počátek novény před biřmováním je v pátek v 17:30 v kostele. Prosím, přijďte včas! Udělování svátosti biřmování je záležitostí celé farnosti. Prosím o vaši účast. Ke společným modlitbám se scházíme v kostele také v sobotu a neděli v 18 hodin. Čas v ostatních dnech bude zveřejněn v neděli příští týden. Všichni, kdo jste již svátost biřmování přijali, může novéna a následná slavnost vést k obnově této svátosti.