aktuality od 8.5. do 15.5. 2022

7 Kvě

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 8. 5. DO 15. 5. 2022

4. neděle velikonoční – 7:45 – Za Jaroslava Haláska, vnuka Zdeňka, Miroslava Pospíšila, za živé i zemřelé z rodiny. 9:15 – Za Vladimíra Krejčího a tatínka 14:00 – Májová pobožnost 15:00 Oslava dne matek na faře.

 PO – 7:00 – Za Karla Mužátka, syna Káju, rodiče Mužátkovy a Tunovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci 14:00 Pohřeb paní Marie Pospíchalové z Měřína 18:00 – Pavlínov.

ÚT – 7:00 – Za Josefa Smejkala, živé a zemřelé rodiny 15:00 Pohřeb paní Tumové Věry z Dědkova 17:00 – Modlitby matek mladší skupina.  

ST – 17:30 Májová pobožnost 18:00 – Za rodiče Tomanovy, Nožičkovy, zemřelou švagrovou Ladislavu a duše v očistci.

ČT – 18:00 – Modlitba sv. růžence 18:30 – Modlitby matek starší skupina.

PÁ – Panny Marie Fatimské – 17:30 Májová pobožnost 18:00  – Za Ladislava Trojana, švagra Josefa a duše v očistci.

SO – Svátek sv. Matěje, apoštola 19:00 – Mše sv. s nedělní platností – Za Josefa a Věru Dohnalovy, Miroslava Dohnala, za živou a zemřelou přízeň a duše v očistci.

5. neděle velikonoční – 9:15 – Za Jarmilu a Josefa Semradovy a dva syny 11:00 poutní mše svatá v Meziříčku 18:00 – Májová modlitba chvály.

Další informace

Měsíc květen je zasvěcen úctě Panny Marie. Ve farním kostele bude májová pobožnost v týdnu půl hodiny před večerní bohoslužbou. V ostatní dny, dle domluvy, zpravidla v 18 h. Věnujme pozornost tomuto měsíci i v rodinách. Panna Maria je Pomocnicí křesťanů a matkou nás všech.

Májová pobožnost u kaple ve Valše bude 29. května v 16 hodin.

Pouť Nového Jeruzaléma bude ve čtvrtek 13. 5. 2022 v Bohdalově.  Zač. 18h.

Poděkování všem, kdo se staráte o čistotu kostela a fary. V tomto týdnu připadá služba na Blízkov.

Poutě v květnu: Meziříčko – 15. 5.; Geršov – 29.5.

Slavnost prvního svatého přijímání chystáme na 5. června. Modleme se za děti i rodiny, ve kterých děti vyrůstají. Je vhodné, aby přistoupily i ostatní děti, které přijali Ježíše dříve.

Sbírka příští neděle poputuje na pronásledované křesťany. Sbírka na farnost bude 22. 5.

Modlitba svatého otce Benedikta XVI. za povolání:

„Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou četná a svatá kněžská povolání, která by udržovala živou víru a střežila převzácnou památku tvého Syna prostřednictvím kázání slova a udílením svátostí, jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ své věřící. Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře, kteří budou pozornými a zapálenými strážci Eucharistie, která je svátostí Kristova největšího daru pro vykoupení světa. Povolej služebníky tvého milosrdenství, kteří by prostřednictvím svátosti smíření rozdávali lidem radost z tvého odpuštění. Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá četné inspirace Ducha tvého Syna, ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením pečuje o povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám i všem pokřtěným křesťanům, aby věrně naplňovali své poslání ve službě evangeliu. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás!Požehnání Pána Boha Všemohoucího, ať sestoupí na všechny maminky, které daly život svým dětem. Ať tyto mámy nezapomínají na radost z toho, že Bůh připravil jejich dětem život věčný.  Ať děti k tomuto životu doprovází.