Svatodušní bdění

21 Kvě

SVATODUŠNÍ BDĚNÍ
Sobota 22. května

Program:
19:00 mše svatá
20:00 modlitební bdění
Boží slovo
Rozjímání
Modlitba chvály
Obnova svátosti biřmování