Svatý Josef

19 Bře

Milí farníci, přátelé,

přes mnohá opatření, týkající se epidemie, zazní i dnes v našem kostele evangelium, které nám přibližuje Josefa, který se nachází v nesnadné situaci. Představy, plány, vztah lásky k Marii procházejí náročnou zkouškou. Tento čas zmatenosti, tápání, hledání bez odpovědi je ukončen Božím vstupem, začínajícím slovem: neboj se.  Ani dnes, při současné situaci, nejsme zbaveni použití lidských možností a schopností. Kéž je také naší touhou a přáním, abychom nechali Boha promlouvat. Začněme velkým ujištěním, tedy: Pán s vámi!

Zkusme být v Josefově kůže a přemýšlejme, jak bychom reagovali my, kdyby nám někdo naplánoval život, podobně jako Bůh Josefovi. Kolik by se objevilo reptání, nesouhlasu, odporu, výčitek? Není snadné opustit to, co jsme si naplánovali a přijmout Boží plán s naším životem.

Většinou vnímáme světce, které před nás staví Bůh jako vzory – tedy hotové svaté lidi. Méně myslíme na to, že i oni museli zápasit s tímto světem, sami se sebou, vždyť jim šlo o to, aby neplnili své plány a vůli, ale Boží vůli. Tento postoj je neprovázel od kolébky, ale přijali ho, často po velmi těžkých, až trpkých životních zkušenostech. Někteří v půli svého pozemského putování, jiní ještě později.

V Božím slově /Mt 1,16.18-21.24/ nemáme ani jedno slovo, které by svatý Josef řekl. Do jeho srdce můžeme nahlédnout díky tomu, co následovalo po setkání s andělem. Josef zaujal postoj poslušnosti, věrnosti, a podřízenosti Boží vůli.

Možná nás napadne otázka: Jako můžeme Josefa následovat? Možná tím, že se budeme učit Bohu důvěřovat v životních situacích a spoléhat se více na něho, než na sebe.

Kolik lidí dnes říká: Bude to tak, jak já uznám za vhodné. Josef učí: Jsem zde, abych poznával a plnil Tvou vůli, Pane. Josef učí rozdílu mezi „naslouchat“ Boží slovo a „poslouchat“ Boží slovo.

Prosím za to, abychom co nejdříve pozvali a pustili Boha do našeho srdce, aby ukončil naše tápání, abychom mohli radostně směřovat k nebi, do společenství svatých, mezi kterými vyniká svatý Josef.  

Svatý Josefe, přimlouvej se za nás.

Odkazy – video a články o svatém Josefu

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10123417216-svetci-a-svedci/207562211000014-svaty-josef/

http://www.karmel.cz/index.php/karmelitanska-spiritualita/svetci/703-svaty-josef-ochrance-cirkve

https://redemptoristi.sk/patron-stastnej-smrti/