velikonoční svátost smíření

13 Dub

Svátost smíření před velikonočními svátky bude v úterý Svatého týdne, 16. dubna, od 13. do 17. hodiny. Prosíme, využijme co nejvíce této příležitosti. Ježíš zavolal na Lazara do hrobu: Lazare, pojď ven! A Lazar poslechl. Ježíš stojí i u našich … Read More »

velikonoční svátky

13 Dub

O velikonocích si připomínáme a zpřítomňujeme Kristovy poslední chvíle s apoštoly v jeruzalémském večeřadle, smrt na kříži a zmrtvýchvstání.  Proto jsou velikonoce vrcholem celého liturgického roku a nejstarším křesťanským svátkem. Tyto svátky tvoří Zelený čtvrtek, Velký pátek, Vigilie, Boží hod velikonoční. Počítejme … Read More »

aktuality od 14.4 do 21.4.2019

13 Dub

Květná neděle – 7:45 –  Za farníky 9:15 Za Marii a Ludvíka Vidlákovy a Pavla Mejzlíka 14:00 Křížová cesta. Po – 7:00 – Za Stanislava a Jarmilu Holánovy, živou a zemřelou přízeň. Út – 7.00 – Za Jaroslava Simandla, bratra, … Read More »

aktuality od 7.4. do 14.4.2019

7 Dub

5. postní neděle                                                       7. 4. 2019 Úmysly mše svatých: Ne: 7:45 – za farnost 9:15 – Za Boženu a Jaroslava Kourkovy, za ochranu pro celou rodinu a za farníky. 14:00 – Křížová cesta.   PO:  7:00 – Za rodiče Smejkalovy, … Read More »

aktuality od 31.4. do 7.4.2019

2 Dub

4. postní neděle                                                       31. 3. 2019 Úmysly mše svatých: Ne: 7:45 – Za Františka Padalíka, syna, dceru, sestru, švagra, 2 rodiče, Boží ochranu a duše v očistci 9:15 – za farnost 14:00 – Křížová cesta. PO:  7:00 – Za Vratislavu Suchoňovu … Read More »

aktuality od 24.3. do 31.3.2019

24 Bře

3. postní neděle                                                       24. 3. 2019 Úmysly mše svatých: Ne: 7:45 – za farnost 9:15 – Za rodiče Kolouchovy, syna a snachu. 14:00 – Křížová cesta.   PO:  Slavnost Zvěstování Páně – 14:00 Pohřeb paní Anežky Jurkové z Pustiny 18:00 – … Read More »

aktuality od 17.3. do 24.3.2019

16 Bře

2. postní neděle                                                       17. 3. 2019 www.farnostmerin.cz, Správce farnosti: Tel 731402684 Úmysly mše svatých: Ne: 7:45 – za farnost 9:15 – Za Josefa Zemana, Boží pomoc a ochranu pro celou živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci. 13:45 – … Read More »

Postní doba

9 Bře

Postní doba, cesta k vyššímu postu. Co by to bylo za postní dobu, kdybychom si všechno chtěli udržet, nechat? Postní doba je čas, kdy něco opustíme, abychom měli více času na Boha, Boží cesty. Vždyť usilujeme o Vyšší „post“!   … Read More »

aktuality od 10.3. do 17.3.2019

9 Bře

1. postní neděle                                       10. 3. 2019 Úmysly mše svatých: Ne: 7:45 – za farnost 9:15 – Za rodiče Mrázovy, Jana Peterku, celou rodinu Mrázovu, Hladíkovu a Dohnalovu. 13:45 – Zamyšlení v rámci postní duchovní obnovy 14:30 – Křížová cesta. PO:  7:00 … Read More »

Anketa Zlatá jeřabina

2 Bře

Anketa Zlatá jeřabina Restaurování fresek v kapli Panny Marie bylo zařazeno do ankety Zlatá Jeřabina kraje Vysočina. Anketa Zlatá Jeřabina sleduje péči o kulturní dědictví. První tři opravené památky – podle hlasování – budou odměněny. Prosím farníky a všechny, kterým se … Read More »