aktuality od 24.12. do 31.12. 2023

23 Pro

Římskokatolická farnost Měřín Kontakt: 731 402 684                                                      www.farnostmerin.cz Týden od 24. 12. do 31. 12. 2023 Slovo: „Rosu dejte, nebesa, shůry, právo ať se vyleje jako déšť z oblak; ať se otevře země a zplodí spásu!“ Odpověď prosícím a volajícím lidem … Číst více »

aktuality od 17.12 do 24.12.2023

17 Pro

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 17. 12. do 24. 12. 2023 NE: – Třetí adventní neděle – 7:45 Za farnost – 9:15 Za Josefa Necida, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci. PO: – 7:00 Za Otakara a Libuši Salašovy, syna … Číst více »

aktuality od 10.12. do 17.12.2023

10 Pro

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 10. 12. do 17. 12. 2023 NE: – Druhá adventní neděle – 7:45 Za farnost – 9:15 Za Vladimíra Krejčího, syna, rodiče Františku Krejčovu – 17:00 Modlitba u adventního věnce – chvály. PO: – 16:00 Meziříčko … Číst více »

aktuality od 3.12. do 10.12. 2023

3 Pro

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 3. 12. do 10. 12. 2023 NE: – První adventní neděle – 7:45 Za farnost – 9:15 Za Boženu a Jaroslava Kourkovy, rodinu Veškrnovu, ochranu pro celou rodinu a za farníky. PO: – 7:00 Za Helenu … Číst více »