Archiv bohoslužeb

Neděle 25. 7. 2021
              7:30
za farnost
Čtvrtek – 18:00 – Za Boží požehnání pro naše rodiny, zvláště pro seniory, nemocné a ministranty.
Neděle – 1.8.2021
        11:00
– Na poděkování Pánu Bohu za 70 roků života 

 ******

Úklid fary v Uhřínově před letními tábory bude 7. 8. od 8:00 do 11:00. občerstvení zajištěno.

Je čas mimořádných milostí, získávání plnomocných odpustků. Díky minulosti, nejen té církevní, je slovo odpustek pošramocené. Odpustky neprodáváme, ale odpuštění špatností vyprošujeme.

Příští neděli slavíme světový den seniorů. S přibývajícími roky často říkáme: už to nejde jako dřív, to už nemůžeme. Prožíváme pokušení vnímat přibývající roky jako čas, který nám něco bere. Možná již skutečně mnohé nemůžeme. Čas skutečně mnohé vezme, ale také mnohé nabídne. Přibývající roky jsou pozváním k přijetí jiné formy a náplně života, jsou pozváním k proměně života. Jsou i Božím ujištěním: Neboj se, já jsem s tebou. 

Neděle 18. 7. 2021

             7:30 – Za Marii Říhovu, rodiče a duše v očistci
            11:00 – poutní mše svatá v Otíně
Čtvrtek – 18:00 – Za rodinu Krškovu
Sobota – 17:00 – Šeborov – Výročí posvěcení kaple a žehnání nového kříže
Neděle – 25.7. 
          7:30 – Za farnost 

 ******

Příští neděli slavíme světový den seniorů. S přibývajícími roky často říkáme: už to nejde jako dřív, to už nemůžeme. Prožíváme pokušení vnímat přibývající roky jako čas, který nám něco bere. Možná již skutečně mnohé nemůžeme. Čas skutečně mnohé vezme, ale také mnohé nabídne. Přibývající roky jsou pozváním k přijetí jiné formy a náplně života, jsou pozváním k proměně života. Jsou i Božím ujištěním: Neboj se, já jsem s tebou. 

Neděle – 4.7. – 14. neděle v mezidobí   
                 7:30 – Za Margit, Antonína a Kristýnu Zemanovy, celou přízeň, živé i zemřelé
                 dobrodince, za obrácení hříšníků a duše v očistci
                11:00 – Poutní slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Pohořílkách

Pondělí – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
                 7:30 
– Za rodinu Kučerovu, Večeřovu a Pólovu a duše v očistci

Neděle – 11.7. – 15. neděle v mezidobí   
                  11:00 – Za víru v našich rodinách a nová duchovní povolání
             
 *****

Do sbírky na pomoc lidem postiženými přírodními katastrofami jste darovali 11 900 Kč. V průběhu týdne jste darovali dalších 2 000 Kč.

Po dobu mé nepřítomnosti zastupuje P. Vrbacký tel: 602 500 682, bydlí na faře v Měříně. Zvonek – „zástup“.

15. neděle v mezidobí – 11. 7. 2021

11:00 – Za víru v našich rodinách a nová duchovní povolání

Pondělí 12.7. – Pohořílky – 18:00 h.

Čtvrtek – 18:00 – Za rodiče Pacalovy, Marii a Rudolfa, za živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

Pátek – Panna Maria Karmelská
Měřín 7:00 mše svatá, žehnání pěším poutníkům do Kostelního Vydří

Neděle 18. 7. 2021

             7:30 – Za Marii Říhovu, rodiče a duše v očistci
            11:00 – poutní mše svatá v Otíně

Neděle – 27.6.     
Poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele v Měříně. Mše svatá v 7:45 a 9:15 h. Srdečně jste zváni.  

Úterý – Slavnost sv. Petra a Pavla
               17:00 – Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost ke svátosti smíření
               17:45 – Za farnost
Pátek – první pátek v měsíci     
             14:30 – Pohřeb paní Boženy Benešové z Frankova Zhořce

Neděle – 4.7. – 14. neděle v mezidobí   
                 7:30 – Za Margit, Antonína a Kristýnu Zemanovy, celou přízeň, živé i zemřelé
                 dobrodince, za obrácení hříšníků a duše v očistci
                11:00 – Poutní slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Pohořílkách

*****

Dnešní sbírka je určena na pomoc lidem postiženými přírodními katastrofami

Sbírka na bohoslovce bude 4. 7. 2021

Na slavnost sv. Petra a Pavla, 29. 6. jsem přijal v brněnské katedrále svátost kněžství. Díky tomuto svěcení jsem nyní mezi vámi a mnozí kněží v dalších farnostech. Chci při této mši svaté v tento den a v neděli 4. 7. odpoledne poděkovat za milost 35 roků kněžské služby. V 15:00 h. bude Te Deum, následovat bude na faře příležitost k setkání farníků. 

Sbírka na bohoslovce bude 27. 6. 2021

Letní Diecézní setkání mládeže – Brno, Bigy 11. – 15. 8. 2021. Je určeno pro všechny od 14 do 20 let. Info plakát pod věží.

17. Diecézní pouť rodin k 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily, 28. 8. 2021, Žďár nad Sázavou.

Neděle 20.6.2021 

11:00 – Za rodinu Trnkovu, Molákovu a Jana Šuhaje
Čtvrtek – Slavnost Narození svatého Jana křtitele
                  17:45 Mše svatá – Za Josefa Kodyma a dvoje rodiče
Sobota- 26.6.2021 – Mše svatá s nedělní platností
                 19:00 – Na poděkování Pánu Boha za přijatá dobrodiní, za spásu   
                   nesmrtelných duší a duše v očistci 
Neděle – 27.6.         
Poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele v Měříně. Mše svatá v 7:45 a 9:15 h. Srdečně jste zváni.  

*****

Dnes je první sv. přijímání v Měříně. Celkem přistoupí 21 dětí, z toho 2 děti z farnosti Uhřínov
Sbírka na bohoslovce bude 27. 6. 2021
Včera byl v brněnské katedrále vysvěcen na kněze 1 jáhen a 1 přijal svěcení jáhenské.
Na slavnost sv. Petra a Pavla, 29. 6. jsem přijal v brněnské katedrále svátost kněžství. Díky tomuto svěcení jsem nyní mezi vámi a mnozí kněží v dalších farnostech. Chci při této mši svaté v tento den a v neděli 4. 7. odpoledne poděkovat za milost 35 roků kněžské služby. Bližší informace příště.
V tyto dny slavíme památku sv. Jana Nepomuka Neumana, rodáka z naší vlasti. V době kdy žil bylo v naší zemi nadbytek kněžských povolání a biskupové světili jen ty, pro které bylo místo na farnostech a zdroje zabezpečení jejich života. Jan Nepomuk odchází tedy do Filadelfie v Americe, kde se stává později biskupem s velkým pastoračním působením. Zvláště v tyto dny, prosím, mysleme na nová povolání ke kněžství i jejich hmotné zabezpečení, třeba i formou fondu PULS.   
Katolická charismatická konference – regionální setkání Vysočina – Kostel Velké Meziříčí 26. června od 18:00 – Online na TV Noe.

Letní Diecézní setkání mládeže – Brno, Bigy 11. – 15. 8. 2021. Je určeno pro všechny od 14 do 20 let. Info plakát pod věží.

17. Diecézní pouť rodin k 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily, 28. 8. 2021, Žďár nad Sázavou.

Neděle 13.6.2021 
7:30 h. – Za živou a zemřelou rodinu Polákovu a Votoupalovu

Pondělí – 18:00 – Pohořílky

Čtvrtek – 18:00 Mše svatá – Za Josefa a Aloisii Krejčovy, syna Josefa, dceru Marii a
                 duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Neděle 20.6.2021  – 11:00 h. –Za rodinu Trnkovu, Molákovu a Jana Šuhaje

         ******

  1. 6. první sv. přijímání v Měříně – celkem 21 dětí, z toho 2 děti z farnosti Uhřínov

Kněžské a jáhenské svěcení bude v katedrále naší diecéze v sobotu 19. 6. v 9 hodin. Josef Janoušek přijme jáhenské svěcení a Milan Werl svěcení kněžské. Oba kandidáti nás prosí o modlitbu. V současné době má naše diecéze 9 studentů, kteří se připravují ke kněžství. Modleme se.

Neděle 6.6.2021  – 11:30 h. – Za rodiče Krejčovy, Ivana, rodiče Dvořákovy a duše
                 v očistci

              15:00 – Modlitba za úrodu – Dědkovská hora

Čtvrtek – 
18:00 Mše svatá – 
Za manžele Benáčkovy, rodiče Hnízdilovy, sourozence a celou
                přízeň

Neděle 13.6.2021  – 7:30 h. – Za živou a zemřelou rodinu Polákovu a Votoupalovu

         ******

Poděkování všem, kdo jste připravili a účastnili jste se Slavnosti Těla a Krve Páně.

Vstoupit do manželství v našem kostele se rozhodli: Dominik Sýkora z Blízkova a Jitka Uchytilová z Horních Radslavic. Kdo by věděl o nějaké překážce, která by uzavření sňatku bránila, ať to neprodleně oznámí duchovnímu správci farností.

Neděle 30.5.2021  – Slavnost Nejsvětější Trojice, sv. Zdislava

              7:30 – Za Boží požehnání pro naše rodiny, za hnutí modlitby matek a na                         poděkování za naše národní světce 

Čtvrtek – Slavnost Těla a Krve Páně
18:00 Mše svatá v Šeborově
 u kaple, následuje průvod Božího těla do farního       
               kostela. Mše sv. Za farnost. 

Sobota 22.5. – 17:30 – Mše svatá s nedělní platností – Za Josefa Homolu, dvoje
                rodiče a přízeňNeděle 6.6.2021  – 11:30 h. – Za rodiče Krejčovy, Ivana, rodiče Dvořákovy a duše
                 v očistci

              15:00 – Modlitba za úrodu – Dědkovská hora

Poděkování všem, kdo jste přispěli do sbírky na charitativní činnost církve. Celkem jste darovali 5 590 Kč.

Neděle 23.5.2021  – Slavnost Seslání Ducha svatého

               11:00 – Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, rodiče
                  Malečkovy, sestru Marii, prarodiče a duše v očisti

Čtvrtek – 18:00 – Za rodiče Havlíčkovy, manžele Dvořákovy, sourozence a sestry                                           Křečkovy

Sobota 22.5. – 17:30 – Mše svatá s nedělní platností
Neděle 30.5.2021  – Slavnost Nejsvětější Trojice, sv. Zdislava

              7:30 – Za Boží požehnání pro naše rodiny, za hnutí modlitby matek a na                         poděkování za naše národní světce 

Sbírka dnešní neděle je na charitu
Poutě v okolí: 30.5. Geršov, 30.5. odpoledne – putování ke kapli ve Valše, poslední májová, 6.6. pouť na Dědkovskou horu.

Neděle 16.5.2021 

7:30 – Za rodiče Pospíšilovy, rodiče Večeřovy a syna, za Josefa                                  Kotouna a celou přízeň

Čtvrtek – 18:00 – Za Bohumila Šanderu, Annu Klímovu, manžele Malečkovy,                                       Vochiánovy a duše v očistci
Sobota 22.5. – 17:30 – Mše svatá s nedělní platností

Neděle 23.5.2021  – 11:00 – Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, rodiče
                  Malečkovy, sestru Marii, prarodiče a duše v očisti


  ***********
Připomínám květnový modlitební maraton za odvrácení pandemie. Spolu s celým světem se modlíme sv. růženec. Modlitba je přenášena z Mariánských chrámů na celém světě, vždy v 18 hodin večer. Přidejme se, kdy můžeme. Měsíc květen je zasvěcen úctě Panny Marie. Pamatujme ve svých rodinách.  

Společně s rokem sv. Josefa prožíváme i rok rodiny. Upozorňujeme na možné podklady k tomuto prožívání. https://www.rodiny.cz/slavime-rok-rodiny-nejnovejsi-udalosti/ Velmi pěkné, moderně zpracované.

Devět dní modliteb před slavností Seslání ducha svatého začíná ve čtvrtek Slavností Nanebevstoupení Páně. Jako inspiraci můžeme využít náměty, které budou v kostele ve čtvrtek, může to být desátek růžence, či jakákoli modlitba k Duchu svatému. Můžeme využít i internetovou nabídku, kterou najdeme: YouTube kanále Live 4G. – Svatodušní obnova.

Svatodušní bdění bude v kostele 22. května od 19 hodin, v Měříně.

Sbírka příští neděle je na charitu

Neděle 9.5.2021  

                11:00 – Za Antonii Matouškovu, Františka Zicha a zemřelou rodinu 
                             Sedmidubskou, za lásku v rodinách a duše v očistci

Čtvrtek – Slavnost Nanebevstoupení Páně

                  16:45 – Za rodiče Hanzlíkovy, Večeřovy, syna a celou přízeň

Sobota 15.5. – Mše svatá s nedělní platností
17:30 – Za rodinu Pólovu, Zdvihalovu a duše v očistci

Neděle 16.5.2021  – 7:30 – Za rodiče Pospíšilovy, rodiče Večeřovy a syna, za Josefa                                  Kotouna a celou přízeň

    ***********

Sbírka dnešní neděle je určena na pomoc křesťanům na Východě

Připomínám květnový modlitební maraton za odvrácení pandemie. Spolu s celým světem se modlíme sv. růženec. Modlitba je přenášena z Mariánských chrámů na celém světě, vždy v 18 hodin večer. Přidejme se, kdy můžeme.

Měsíc květen je zasvěcen úctě Panny Marie. Pamatujme ve svých rodinách.  

Společně s rokem sv. Josefa prožíváme i rok rodiny. Upozorňujeme na možné podklady k tomuto prožívání. : https://www.rodiny.cz/slavime-rok-rodiny-nejnovejsi-udalosti/ Velmi pěkné, moderně zpracované.

Devět dní modliteb před slavností Seslání ducha svatého začíná ve čtvrtek Slavností Nanebevstoupení Páně. Jako inspiraci můžeme využít náměty, které budou v kostele ve čtvrtek, může to být desátek růžence, či jakákoli modlitba k Duchu svatému. Můžeme využít i internetovou nabídku, kterou najdeme: YouTube kanále Live 4G. – Svatodušní obnova.

Svatodušní bdění bude v kostele 22. května v 18 hodin, v Měříně. Vyvrcholí večerní mši svatou v 19 hodin

Neděle 2.5.2021

7:30 – Za rodinu Brabcovu, Žandovu, Čtveráčkovu a celou přízeň

                11:00 – Poutní mše svatá ve Frankově Zhořci 

Sobota 8.5. – Mše svatá s nedělní platností
                16:00 – Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření

               16:30 – Mše svatá s nedělní platností

Neděle 9.5.2021  – 11:00 – Za Antonii Matouškovu, Františka Zicha a zemřelou rodinu 
                   Sedmidubskou, za lásku v rodinách a duše v očistci

    ***********

Sbírka v neděli 9.8. je určena na pomoc křesťanům na Východě

Připomínám květnový modlitební maraton za odvrácení pandemie. Spolu s celým světem se modlíme sv. růženec. Modlitba je přenášena z Mariánských chrámů na celém světě, vždy v 18 hodin večer. Přidejme se, kdy můžeme.

Měsíc květen je zasvěcen úctě Panny Marie. Pamatujme ve svých rodinách.  

Společně s rokem sv. Josefa prožíváme i rok rodiny. Upozorňujeme na možné podklady k tomuto prožívání. : https://www.rodiny.cz/slavime-rok-rodiny-nejnovejsi-udalosti/ Velmi pěkné, moderně zpracované.

Neděle 25.4.2021 

11:00 – Za rodiče Dvořákovy, rodiče Krejčovy, Ivana, živou a
               zemřelou přízeň a duše v očistci

Čtvrtek – 18:00 – Za Jiřinu Klikovu, manžela a obrácení hříšníků

Sobota 1.5. – Mše svatá s nedělní platností
                  16:30 – Za nová duchovní povolání a za rodiny

Neděle 2.5.2021  – 7:30 – Za rodinu Brabcovu, Žandovu, Čtveráčkovu a celou přízeň

                  11:00 – Poutní mše svatá ve Frankově Zhořci 

    ***********

Nedělí Dobrého pastýře vrcholí týden modliteb za duchovní povolání. Podkladem těchto modliteb je Ježíšovo slovo: „Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň“ a “Získávejte mi učedníky…“ Boží milost, Bohem oslovený člověk, zázemí tvořené modlitbami věřících, příklad křesťanského rodinného života. To jsou důležité rozměry vznikajících povolání. 

1 května na svátek sv. Josefa dělníka, je možné získat plnomocné odpustky v rámci roku svatého Josefa.
Od 19. březnem 2021 vyhlašuje papež František zvláštní rok rodiny. Info a témata k zamyšlení: https://www.rodiny.cz/slavime-rok-rodiny-nejnovejsi-udalosti/   

Ostatní informace a zamyšlení jsou na stránkách farnosti Měřín.  

Neděle 18.4.2021  –

11:00 – Za Petra a Aloisii Smejkalovy, jejich rodiče a za živé i zemřelé příbuzné

Adorační den farnosti a den vzájemných modliteb farnosti a kněžského semináře 
Výstav Nejsvětější svátosti je po mši svaté, zakončení v 17 hodin 
Možnost přijetí svatého přijímání

Pondělí – Pohořílky – 18:00
Čtvrtek – 18:00 – Za rodiče Chytkovy, syna, vnuka Josefa a Františku Bednárovu a
                 duše v očistci
Sobota 24.4. – Mše svatá s nedělní platností
                  16:30 –
Za farnost
Neděle 25.4.2021  – 11:00 – Za rodiče Dvořákovy, rodiče Krejčovy, Ivana, živou a
               zemřelou přízeň a duše v očistci

Adorační den farnosti a den vzájemných modliteb farnosti a kněžského semináře 18. dubna.
Výstav Nejsvětější svátosti je po mši svaté, zakončení v 17 hodin
                 
    ***********

Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře. Podkladem těchto modliteb je Ježíšovo slovo: „Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň“ a “Získávejte mi učedníky…“

Ostatní informace a zamyšlení jsou na stránkách farnosti Měřín.  

Neděle Božího milosrdenství – 11.4.2021

11:00 – Za rodiče Doležalovy, celou živou a zemřelou přízeň a duše v očistci
17:00 – Příležitost k přijetí svatého přijímání
Čtvrtek – 18:00 – Mše svatá
Sobota 17.4. – Mše svatá s nedělní platností
                  16:30 – 
Na úmysl dárce
Neděle 18.4.2021  – 11:00 – Za Petra a Aloisii Smejkalovy, jejich rodiče a za živé i zemřelé příbuzné

Adorační den farnosti a den vzájemných modliteb farnosti a kněžského semináře 18. dubna.
Výstav Nejsvětější svátosti je po mši svaté, zakončení v 17 hodin                   

Prosím, zapište se na seznam, aby zde v kostele po celou dobu někdo byl. 

Hod Boží velikonoční 
                  11:00 – 
Za farnost 
                  17:00 – příležitost k přijetí svátosti oltářní smíření. 

Pondělí – 5.4. 
                9:00 – 
Za rodiče Buďovy, Hanzlíkovy, syna Františka, živou a zemřelou                                         přízeň 

Sobota 10.4.
            16:30 – Na úmysl dárce

Neděle 11.4.2021  –
11:00 – Za rodiče Doležalovy                                

Finanční dar pro farnost můžete zasílat i bankovním převodem. Číslo účtu farnosti: účet u České spořitelny č. 1475011349/0800. Děkujeme.

Ostatní informace a zamyšlení jsou na stránkách farnosti Měřín. 

Květná neděle – 28.3.

            . V

Hod Boží velikonoční
                  11:00 – 
Za farnost 

Finanční dar pro farnost můžete zasílat i bankovním převodem. Číslo účtu farnosti: účet u České spořitelny č. 1475011349/0800. Děkujeme.

Pátá postní neděle – 21.3.

                11:00 – Za rodiče Havlíčkovy, Švihálkovy a syna, za Jana Prokopa a Ilonku
                            Řezníčkovu
                16:00 – Možnost modlitby křížové cesty

Pondělí – Pohořílky – 17:30

Čtvrtek – Slavnost Zvěstování Páně
                 16:30 – 
Za Miladu a Ladislava Malcovy, rodiče, rodinu Zemanovu, Josefa 
                               Mejzlíka, živou a zemřelou přízeň 

Sobota 20.3. – 16:00 – Mše svatá s nedělní platností – Za Josefa Štočka, rodiče, rodinu Molákovu a Čápovu

Květná neděle – 28.3.
                11:00 – Za zemřelou osobu
                16:30 – 17:30 Příležitost k přijetí svatosti smíření.  – Možnost modlitby
                            křížové cesty

Finanční dar pro farnost můžete zasílat i bankovním převodem. Číslo účtu farnosti: účet u České spořitelny č. 1475011349/0800. Děkujeme.

Ostatní informace a zamyšlení jsou na stránkách farnosti Měřín.  

Čtvrtá postní neděle – 14.3.

                11:00 – Na poděkování za dar společného života, za Jiřinu Plessnegerovu, za
                            lásku v rodinách a duše v očistci
                16:00 – Příležitost k přijetí svatého přijímání – Možnost modlitby křížové
                              cesty

Čtvrtek – 16:30 – Možnost modlitby křížové cesty
                  17:00 – Za Andělu Toufarovu, dva bratry a rodiče

Pátek – Slavnost svatého Josefa
Sobota 20.3. – 16:00 – Mše svatá s nedělní platností – Za nemocnou osobu a úmysl 
                                        dárce

Pátá postní neděle – 21.3.
                11:00 – Za rodiče Havlíčkovy, Švihálkovy a syna, za Jana Prokopa a Ilonku
                            Řezníčkovu
                16:00 – Příležitost k přijetí svatého přijímání – Možnost modlitby křížové
                              cesty

Modlíme se novénu ke svatému Josefu. Poznáváme velkého světce a mocného přímluvce.

Finanční dar pro farnost můžete zasílat i bankovním převodem. Číslo účtu farnosti: účet u České spořitelny č. 1475011349/0800. Děkujeme.

Ostatní informace a zamyšlení jsou na stránkách farnosti Měřín.  

Druhá postní neděle – 28.2.

                11:00 – Za Jana Uchytila, Ludmilu Zlámalovu, živou a zemřelou rodinu
                            Uchytilovu

                16:00 – Příležitost k přijetí svatého přijímání – Možnost modlitby křížové
                              cesty

Pondělí – Pohořílky – 17:00

Čtvrtek – 16:30 – Možnost modlitby křížové cesty

                  17:00 – Za rodiče Krškovy, syna a snachu, rodiče Kubišovy a dceru a za Jana Prchala

Sobota 6.3. – 16:00 – Mše svatá s nedělní platností

Třetí postní neděle – 7.3.

                11:00 – Za Josefa Pokorného, dvoje rodiče a duše v očistci

                16:00 – Příležitost k přijetí svatého přijímání – Možnost modlitby křížové
                              cesty

Účast na bohoslužbě stále není možná tak, jak je obvyklé. Proto se zapisujte na archy v kostele. Pokud to není možné, zavolejte týden dopředu. Prostřídejme se tak, abychom byli na bohoslužbě aspoň jednou za čas, možný je i počítat se zástupci z rodin, atd. Přednost dejme těm, kdo mají úmysl mše svaté, ale i zde je třeba se přihlásit týden dopředu. Dispens od účasti na bohoslužbách je stále v platnosti.

Finanční dar pro farnost můžete zasílat i bankovním převodem. Číslo účtu farnosti: účet u České spořitelny č. 1475011349/0800. Děkujeme. Dnes je sbírka s názvem Haléř svatého Petra.  

1. neděle postní – 14. 2. 2021

Neděle 14.2.
          11:00 – Za nemocné a za uzdravení   

                     Příležitost k přijetí svatého přijímání – 16:30 – 16:45 h

Popeleční středa – 16:30 – Za Josefa Benáčka, rodiče Benáčkovy, rodiče Hnízdilovy 

Sobota 20.2. 

              16:00 – Za rodiče Stejskalovy, živou a zemřelou rodinu

První postní neděle – 21.2.

                11:00 – Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží požehnání

Příležitost k přijetí svatého přijímání – 16:30 – 16:45 h

Občas slyšíme: „sypu si na hlavu popel:“ Víme, že tento výrok vyjadřuje, že uznávám a vyznám svoji vinu. Když si necháme na počátku postní doby sypat na hlavu popel, vyznáváme nejen svoji pomíjivost, ale především, z hloubi srdce vyznáváme, že jsme se od Boha vzdálili a nastupujeme cestu pokání a obnovy. To platí, když popel z hlavy přeneseme do srdce.

5. neděle v mezidobí – 7. 2.  

11:00 – Za Anežku a Vojtěcha Pavelcovy, živou a zemřelou rodinu Pavelcovu

Příležitost k přijetí svatého přijímání – 16:30 – 16:45 h

Čtvrtek  11.2. – Panny Marie Lurdské – dne nemocných
           17:00
– Za Anežku a Jana Zemanovy, živou a zemřelou přízeň, za nemocné a
                        umírající a za ty, kteří nemocné ošetřují
Sobota 6.2.          
           16:00 –
Mše svatá s nedělní platností – Za nemocnou osobu
Neděle 14.2.
          11:00 –
Za nemocné a za uzdravení   

                     Příležitost k přijetí svatého přijímání – 16:30 – 16:45 h

Další informace

Předvánoční jarmark je tradiční charitativní aktivita ve farnosti. Část výtěžku z posledního jarmarku putuje na podporu domácího hospice, jehož provozovatel je Charita Žďár n/S. Druhá část poslouží ve prospěch Adopce na dálku. Chceme podporovat, nejen v tomto roce, dvě děti. Jedno je z Indie a druhé z Ugandy. Částka za obě děti na jeden rok je 13 tisíc. Dětem je z této částky hrazené školné, pomůcky, strava, školní uniforma a další potřebné věci. Bližší informace o dětech v některém z příštích ohlášek.

Světový den nemocných poprvé vyhlásil papež Jan Pavel II. v roce 1992. Každý rok připadá na 11. únor, což je den, kdy také slavíme svátek Panny Marie Lurdské. Tento název je podle místa na jihu Francie, které se jmenuje Lurdy. Panna Maria se tam před mnoha lety několikrát zjevila dívce Bernadettě s přáním, aby se lidé více modlili, především za obrácení od zla a za hříšníky. Nakonec na tomto místě vytryskl léčivý pramen, ke kterému se dodnes sjíždějí tisíce poutníků s touhou po uzdravení.

List papeže Františka naleznete v sekci listy papeže a biskupů

4. neděle v mezidobí – 31.1. 

11:00 – Za Františka Pěchoviče, 2 manželky, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Příležitost k přijetí svatého přijímání – 16:30 – 16:45 h

Úterý 2.2. – Svátek Uvedení Páně do chrámu              
           16:30 – Za Bohumila Berana, rodiče a duše v očistci

Sobota 6.2.          
          15:30
– Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření
          16:00 –
Mše svatá s nedělní platností – Na úmysl dárce

Neděle 7.2.
          11:00 – Za Anežku a Vojtěcha Pavelcovy, živou a zemřelou rodinu Pavelcovu 

                     Příležitost k přijetí svatého přijímání – 16:30 – 16:45 h

Další informace

Poděkování za dary do sbírky minulou neděli, která byla určena na šíření Božího slova ve světě. Celkem jste darovali 3 580 Kč.

První pátek v měsíci, který je zasvěcen úctě Božského srdce, slavíme tento týden. Také slavíme první sobotu v měsíci, den zasvěcený úctě Panny Marie a jako prosba za nová duchovní povolání a naše rodiny. Příležitost ke slavení prvního pátku – ke svátosti smíření je zvláště v úterý a sobotu před mši svatou.

Neděle – 24.1. 2021

11:00 – Za rodiče Piskovy, 3 sourozence, sestřenici a duše v očistci, na                      které nikdo nepamatuje.

                          16:30 – 16:45
 – Možnost přijetí svatého přijímání.

Čtvrtek – 17:00 – Za Marii Mejzlíkovu, manžela, rodiče a Ludvíka Večeřu

Sobota 30.1. – 16:00 – Mše svatá s nedělní platností – Za nemocnou osobu

Neděle – 4. neděle v mezidobí – 31.1. – 11:00 – Za Františka Pěchoviče, 2 manželky,                         živou a zemřelou přízeň a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Příležitost k přijetí svatého přijímání – 16:30 – 16:45 h

*****

Dnes slavíme neděli Božího slova – Den Bible. Dnes je sbírka na Bible.

Řeholní sliby: Vděčná Pánu Ježíši Vám s radostí oznamuji, že dne 2. 2. 2O21 budu skládat první sliby v Kongregaci sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova. Slavnost budev17 hodin v klášterním kostele Božského Srdce Páně v Rajhradě. Prosí o modlitbu s. M. Helena Halásková.

Vládní omezení je prodlouženo do poloviny února. Stávající praxe pro bohoslužby bohoslužeb dále.

Bohoslužby v čase omezení: V současné době může být na bohoslužbě 10% věřících z počtu míst na sezení v kostele. Dezinfekce, roušky jsou samozřejmostí.

Vzhledem k počtu patrně nebude možná naše účast na bohoslužbách, jako obvykle. Prostřídejme se tak, abychom byli aspoň jednou na bohoslužbě, možný je i počítat se zástupci z rodin, atd.

Je možné zapsat se na archy v kostele. Pište jen jednu bohoslužbu. Ti, kteří mají úmysl mše svaté, mají přednost. 

Dispens od účasti na bohoslužbách je stále v platnosti. 

Od 18.1. do 25.1. 2021 – Týden modliteb za jednotu křesťanů. Možné texty k modlitbě na stránkách farnosti Měřín

Neděle – 17.1.2021

Neděle – 17.1. – 11:00 – Za zemřelou Marii Navrátilovu

      16:30 – 16:45 – Možnost přijetí svatého přijímání.

Čtvrtek 21.1.- 17:00 –  Za Bohumila a Andělu Sojkovy a duše v očistci 

Sobota 23.1. – 16:00 – Mše svatá s nedělní platností – Na poděkování Pánu Bohu za dožití 86 roků života 

Neděle – Třetí neděle v mezidobí – 24.1. – 11:00 – Za rodiče Piskovy, 3 sourozence, sestřenici a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.

Příležitost k přijetí svatého přijímání – 16:30 – 16:45 h

*****

Bohoslužby v čase omezení: V současné době může být na bohoslužbě 10% věřících z počtu míst na sezení v kostele. Dezinfekce, roušky jsou samozřejmostí.

Vzhledem k počtu patrně nebude možná naše účast na bohoslužbách, jako obvykle. Prostřídejme se tak, abychom byli aspoň jednou na bohoslužbě, možný je i počítat se zástupci z rodin, atd.

Je možné zapsat se na archy v kostele. Pište jen jednu bohoslužbu. Ti, kteří mají úmysl mše svaté, mají přednost. 

Dispens od účasti na bohoslužbách je stále v platnosti. 

Od 18.1. do 25.1. 2021 – Týden modliteb za jednotu křesťanů. Možné texty k modlitbě na stránkách farnosti Měřín

Neděle – 10.1.2021 

11:00 – Za Jana Kudláčka, rodiče, bratra, sestru a duše v očistci

15:00 – 15:15 – Možnost přijetí svatého přijímání.

Pondělí 11.1. – 14:30 – Pohřeb paní Jitky Kubišové z Horních Radslavic

Čtvrtek 14.1.- 17:00 –  Za rodinu Večeřovu, Kučerovu a Pólovu a za duše v očistci

Sobota 16.1. – 16:00 – Mše svatá s nedělní platností – za farníky

Neděle – 17.1.

11:00 – Za zemřelou Marii Navrátilovu

*****

Bohoslužby v čase omezení: V současné době může být na bohoslužbě 10% věřících z počtu míst na sezení v kostele. Dezinfekce, roušky jsou samozřejmostí.

Vzhledem k počtu patrně nebude možná naše účast na bohoslužbách, jako obvykle. Prostřídejme se tak, abychom byli aspoň jednou na bohoslužbě, možný je i počítat se zástupci z rodin, atd.

Je možné zapsat se na archy v kostele. Pište jen jednu bohoslužbu. Ti, kteří mají úmysl mše svaté, mají přednost. 

Dispens od účasti na bohoslužbách je stále v platnosti. 

Neděle – 3.1.2021 

11:00 – Za Josefa Toufara, bratra, sestru a dvoje rodiče

15:00 – 15:15 – Možnost přijetí svatého přijímání.

Úterý – 5.1. – 14:30 Pohřeb paní Anežky Necidové z Otína

Středa 6.1. – Slavnost Zjevení Páně

16:30 –Za Anežku a Josefa Krejskovy, duše v očistci a za živou a zemřelou přízeň

Sobota 9.1. – 16:00 – Mše svatá s nedělní platností

Neděle – 10.1.- Svátek křtu Páně

11:00 – Za Jana Kudláčka, rodiče, bratra, sestru a duše v očistci

*****

Bohoslužby v čase omezení: V současné době může být na bohoslužbě 10% věřících z počtu míst na sezení v kostele. Dezinfekce, roušky jsou samozřejmostí.

Vzhledem k počtu patrně nebude možná naše účast na bohoslužbách, jako obvykle. Prostřídejme se tak, abychom byli aspoň jednou na bohoslužbě, možný je i počítat se zástupci z rodin, atd.

Je možné zapsat se na archy v kostele. Pište jen jednu bohoslužbu. Ti, kteří mají úmysl mše svaté, mají přednost. 

Dispens od účasti na bohoslužbách je stále v platnosti.

Při vánočních bohoslužbách se konají sbírky pro farnost. Dar můžete zasílat i bankovním převodem. Číslo účtu farnosti: účet u České spořitelny č. 1475011349/0800. Děkujeme.  

Poděkování za příspěvek do vánoční sbírky. Celkem jste darovali 12 400 Kč 

Poděkování za uspořádání jarmarku. v Uhřínově jste zakoupili předměty za 4 460 Kč, v Měříně za 19 000 Kč. Několik výrobků se ještě prodalo během vánoc. K dnešnímu dni máme 25 000 Kč. 

Neděle 27.12. – svátek Svaté rodiny

                  11:00 – Za Boží požehnání pro rodiny ve farnosti 

                  15:00 – 15:30 – Možnost přijetí svatého přijímání.

Čtvrtek – sv. Silvestra – 16:00 – Na poděkování Pánu Bohu

Pátek – Slavnost Matky Boží Panny Marie – 11:00 –Za Boží požehnání do nového roku

Neděle – 3.1.2021 – 11:00 – Za Josefa Toufara, bratra, sestru a dvoje rodiče

*****

Bohoslužby v čase omezení: V současné době může být na bohoslužbě 10% věřících z počtu míst na sezení v kostele. Dezinfekce, roušky jsou samozřejmostí.

Vzhledem k počtu patrně nebude možná naše účast na bohoslužbách, jako obvykle. Prostřídejme se tak, abychom byli aspoň jednou na bohoslužbě, možný je i počítat se zástupci z rodin, atd.

Je možné zapsat se na archy v kostele. Pište jen jednu bohoslužbu. Ti, kteří mají úmysl mše svaté, mají přednost. 

Dispens od účasti na bohoslužbách je stále v platnosti.

Při vánočních bohoslužbách se konají sbírky pro farnost. Dar můžete zasílat i bankovním převodem. Číslo účtu farnosti: účet u České spořitelny č. 1475011349/0800. Děkujeme.  

Týden od 27.12.2020 do 3.1.2021

Milí farníci, příznivci farnosti a cestovatelé,

z úst pana ministra jsme slyšeli o vládních omezeních v době vánočních svátků.

Slavení Narození Pána Ježíše v naší farnosti bude dle rozpisu, zveřejněném v neděli. 25. a 26. prosince bude navíc v Měříně mše svatá v 18 hodin. Od neděle 27. prosince se bude omezení měnit.

Při večerní bohoslužbě a bohoslužbách v den narození Ježíše a svátku svatého Štěpána, může být na bohoslužbě 20% z kapacity míst na sezení v kostele. Pro farnost Uhřínov to je 30 lidí. Zároveň se nepočítají ti, kdo bezprostředně bohoslužbu zajišťují.

Je pochopitelné, že nemůžeme být na bohoslužbách, jak jsme byli zvyklí. Z tohoto důvodu prosím, abyste navštívili jen jednu bohoslužbu a místa na dalších ponechali jiným. Zároveň prosím, zachovávejte všechna ustanovení týkající se hygienických pravidel. (dezinfekce, rouška, rozestupy.) Pro připomenutí: rodina, která bydlí pod jednou střechou, může sedět pohromadě. Ostatní zachovávají dvoumetrové rozestupy. Prosím také, abyste využili bohoslužby a možnosti ve své farnosti, vzhledem k velmi omezenému počtu účastníků a abyste necestovali.  

P. Josef Havelka, admin. farnosti

Týden od 20.12 do 27.12.2020 – vánoční týden

Neděle -20.12. – 4. adventní neděle
11:00 – Za Anežku a Josefa Uchytilovy
17:00 – 18:00 – Příležitost k přijetí svátosti smíření a svatého přijímání

Čtvrtek  24.12. – Štědrý den

                 16:00 – Za Marii a Františka Zemanovy, Josefa Řeháčka, živou a zemřelou rodinu. 

Pátek 25.12. – Hod Boží vánoční

                  11:00 – Za rodiče Pospíšilovy, Doležalovy a celou živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

                  15:00 – 15:30 – Možnost přijetí svatého přijímání

NÁŠ PÁN NEPŘICHÁZÍ Z NEBE KAŽDÝ DEN PROTO, ABY ZŮSTAL VE ZLATÉM CIBORIU. PŘICHÁZÍ, ABY NAŠEL JINÉ NEBE, NEBE NAŠÍ DUŠE, VE KTERÉ JE TAK RÁD. SVATÁ TEREZIE Z LISIEUX

Sobota 26.12. – svátek sv. Štěpána

                  11:00 – Za rodiče Mejzlíkovy, Marii Jarošovu a Ludvíka Večeřu

Neděle 27.12. – svátek Svaté rodiny

                  11:00 – Za Boží požehnání pro rodiny ve farnosti 

                  15:00 – 15:30 – Možnost přijetí svatého přijímání.

Týden od 13.12 do 20.12.2020

Neděle – 13.12. – 3. adventní neděle
11:00 – Za Josefa Pokorného, 2 rodiče, zemřelé příbuzné a duše v očistci
15:00 – 15:30 Možnost přijetí eucharistie i svátosti smíření.
18:00 – Adventní večerní modlitba s Písmem v Měříně

Středa – Postní den za odvrácení pandemie. V Bibli čteme, že postní dny byly vždy spojeny s návratem k Bohu a zřeknutím se toho, co nás od Boha vzdaluje.

Čtvrtek – 17:00 – za duše v očistci.

Sobota – 6:00 – Roráty
Příležitost k přijetí svátosti smíření – 7:30 – 9:15 h.

Neděle -20.12. – 4. adventní neděle
11:00 – Za Anežku a Josefa Uchytilovy
17:00 – 18:00 – Příležitost k přijetí svátosti smíření a svatého přijímání


*****

Opatření a nařízení v době epidemie.

Bohoslužby v čase omezení: Od 10. 12. může být na bohoslužbách 50 lidí.
Dispens od účasti na bohoslužbách je stále v platnosti.

Adventní charitativní Jarmark může být příští neděli po mši svaté, při dodržení vládních ustanovení.

Dobře se připravme k přijetí svátosti smíření. Zpytování svědomí, viz webové stránky.

Týden od 6.12 do 13.12.2020

Neděle 6.12. – Druhá adventní neděle
                          11:00
 – Za Anežku a Vojtěcha Pavelcovy, živou a zemřelou rodinu
Pavelcovu
15:00 – 15:30 Možnost přijetí eucharistie i svátosti smíření.

Úterý 8.12. – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
16:30 Ke cti a slávě Boží, za obrácení hříšníků a duše v očistci

Středa – Postní den za odvrácení pandemie. V Bibli čteme, že postní dny byly vždy spojeny s návratem k Bohu a zřeknutím se toho, co nás od Boha vzdaluje.

Sobota – 6:00 – Roráty

Neděle – 13.12. – 3. adventní neděle
11:00 – Za Josefa Pokorného, 2 rodiče, zemřelé příbuzné a duše v očistci
15:00 – 15:30 Možnost přijetí eucharistie i svátosti smíření.
18:00 – Modlitba chvály v Měříně

*****

Opatření a nařízení v době epidemie.
Bohoslužby v čase omezení: Od 10. 12. může být na bohoslužbách 50 lidí.

Dispens od účasti na bohoslužbách je stále v platnosti.

Poděkování za finanční dary pro farnost.

Probíhá novéna před Slavností Panny Marie. Zakončení je v úterý na slavnost PM.

Slovo faráře k adventní době viz. stránky farnosti Měřín

K adventnímu doprovázení slouží brožura, která je v v sakristii. Najdete ji také na https://pastorace.biskupstvi.cz/. 

Novéna před Slavností Neposkvrněného Početí Panny Marie je vhodnou přípravou. Začíná v pondělí 30. 11. Texty mohou být například: kousek Písma, desátek růžence, zvolání Maria, beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. Více na stránkách farnosti Měřín.

 Poděkování všem, kdo podporujete naši farnost i finančně. Děkuji za dary, které přišly bankovním převodem, také za ty, které jste předali osobně, popřípadě vložili do pokladniček v kostele.

Duchovní zamyšlení v sobotu /od 16:45 h./ může posloužit k prožívání adventu. Duchovní zamyšlení proběhne za dodržení všech vládních nařízení.  
Nemocní a nemohoucí, které mám navštívit, nahlaste se, prosím. Budeme hledat vhodný termín.

Neděle 6.12. – Druhá adventní neděle


                          11:00
 – Za Anežku a Vojtěcha Pavelcovy, živou a zemřelou rodinu
Pavelcovu
15:00 – 15:30 Možnost přijetí eucharistie i svátosti smíření.

Slovo faráře k adventní době viz. stránky farnosti Měřín

K adventnímu doprovázení slouží brožura, která je v v sakristii. Najdete ji také na https://pastorace.biskupstvi.cz/. 

Novéna před Slavností Neposkvrněného Početí Panny Marie je vhodnou přípravou. Začíná v pondělí 30. 11. Texty mohou být například: kousek Písma, desátek růžence, zvolání Maria, beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. Více na stránkách farnosti Měřín.

 Poděkování všem, kdo podporujete naši farnost i finančně. Děkuji za dary, které přišly bankovním převodem, také za ty, které jste předali osobně, popřípadě vložili do pokladniček v kostele.

Duchovní zamyšlení v sobotu /od 16:45 h./ může posloužit k prožívání adventu. Duchovní zamyšlení proběhne za dodržení všech vládních nařízení.  

Nemocní a nemohoucí, které mám navštívit, nahlaste se, prosím. Budeme hledat vhodný termín.

Neděle 29.11. – První Adventní neděle

Neděle 29.11. – První adventní neděle
11:00 – Za Anežku a Jana Dvořákovu, dvoje rodiče s duše v očistci
                         15:00 – 15:30 Možnost přijetí eucharistie i svátosti smíření 

Možnost žehnání adventních věnců – 15:00 h

Středa – postní den za odvrácení pandemie

Čtvrtek – 16:15 – Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost ke svátosti smíření
17:00 – Za Josefa Necida, Alenu, živou a zemřelou rodinu

Sobota – 6:30 – Roráty

Týden od 22.11. do 29.11.2020

Neděle 22.11. – Slavnost Ježíše Krista Krále

11:00 – Za Petra a Aloisii Smejkalovy, rodiče, živé i zemřelé příbuzné
                         15:00 – 15:30 Možnost přijetí eucharistie i svátosti smíření 

Středa – postní den za odvrácení pandemie

Čtvrtek – 17:00 – Za Bohumíra Mejzlíka, manželku, bratra a duše v očistci

Neděle 29.11. – První adventní neděle
                          11:00
 – Za Anežku Dvořákovu, dvoje rodiče s duše v očistci

Opatření a nařízení v době epidemie.

Bohoslužby v čase omezení: Od 23. 11. se zvyšuje počet lidí na bohoslužbách na 20.
Dispens od účasti na bohoslužbách je stále v platnosti.
Jarmark bude – nevíme, jestli předvánoční. Charitativní akce proběhne, prosím počítejte s ní a podle možnosti se připravujte.  
Poděkování za finanční dary pro farnost.

Advent: Tato doba bude patrně jiná, než na kterou jsme zvyklí. Jiná je již v tom, že bude opravdu časem očekávání, především toho, co bude možné dělat, vzhledem k epidemii. Proto plánujeme mnohé, ale s podtextem slov apoštola: Dá-li Bůh. V křesťanském prožívání adventu nás epidemie nemůže omezit.
Žehnání adventních věnců, které jsou symbolem doby, bude při každé bohoslužbě. Pro ty z vás, kteří na bohoslužbě nebudete, bude žehnání v neděli 29. 11. v 15 hodin
Brožurku k duchovnímu prožívání doby je možné si vyzvednou od příští neděle v kostele.
Jako přípravu k oslavě Panny Marie Neposkvrněné bude probíhat Novéna k Panně Marii. Začátek bude 30. 11.
Rovněž bude upřesněno trojí adventní duchovní zamyšlení.
Zatím není zřejmé, zda bude oslava sv. Mikuláše.
13. 12. bychom chtěli poděkovat Pánu Bohu Modlitbou chval.

Týden od 15.11. do 22.11.2020

Opatření a nařízení v době epidemie: Bohoslužby v čase vládních omezení jsou v obvyklý čas, bez účasti lidu. Zapsané úmysly, které připadají na určitý den, budou odslouženy.

Neděle 15.11. – 11:00 – Za Josefa Homolu, 2 rodiče a přízeň
                         15:00 – 15:30 Možnost přijetí eucharistie i svátosti smíření 

Středa – postní den za odvrácení pandemie

Čtvrtek – od 16:30 do 17:00 Příležitost k přijetí svátosti smíření a sv. přijímání. 

Úmysl mše svaté: Za rodiče Doležalovy, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

Neděle 22.11. – Slavnost Ježíše Krista Krále
                          11:00
 – Za Petra a Aloisii Smejkalovy, rodiče, živé i zemřelé příbuzné

                          15:00 – 15:30 Možnost přijetí eucharistie i svátosti smíření 

******

Jarmark bude – nevíme, jestli předvánoční. Charitativní akce proběhne, prosím počítejte s ní a podle možnosti se připravujte.

Zapisujeme úmysly mše svatých na příští rok. Úmysly předejte knězi, napsané na papíru. Pamatujte, že mnozí z vás chtějí úmysl v neděli. Při požadavcích termínu pamatujte i na druhé.

Den Bible. Každoročně se 33. neděli v liturgickém mezidobí v České republice připomíná Den Bible. Ve Starém zákoně čteme: Znalec Písma Ezdráš »otevřel knihu před očima všeho lidu – stál totiž výše než všichni lidé – a když ji otevřel, všechen lid povstal«. Papež František podotkl: „Jsme zvyklí na Písmo, na Boží Slovo, ale řekl bych, že jsme zvyklí špatně. Lid podle Nehemiášova popisu hladověl po Božím slovu a proto, jakmile spatřil knihu, povstal. Celá desetiletí v exilu něco takového nebylo možné, a nyní se lid setkává se svým Bohem.“

„Boží slovo nás rozradostňuje, setkání s Božím Slovem nás naplňuje radostí a tato radost je mojí silou, je naší silou. Křesťané jsou radostní, protože se souhlasem přijímají Boží Slovo do svého srdce, setkávají se s Ním a hledají Jej. To je poselstvím dneška pro nás všechny. Zpytujme se krátce: Jak naslouchám Božímu Slovu? Anebo prostě nenaslouchám? Jak se setkávám s Pánem v Jeho Slovu, kterým je Bible? A potom: jsem přesvědčen, že radost z Pána je mojí sílou? Smutek není naší silou.“ /papež František/

Týden od 8.11. do 15.11.2020

Opatření a nařízení v době epidemie: Bohoslužby v čase vládních omezení jsou v obvyklý čas, bez účasti lidu. Zapsané úmysly, které připadají na určitý den, budou odslouženy.

Neděle 8.11. – 11:00 – Za rodiče Vošmerovy a Crkalovy 
                        15:00 – 15:30 – Možnost přijetí sv. přijímání i sv. smíření.

Čtvrtek – od 16:30 do 17:00 Příležitost k přijetí svátosti smíření a sv. přijímání. 

Úmysl mše svaté: Za Bohumila Šanderu, Annu Klímovu, manžele Malečkovy, Vochyánovy a duše v očistci.

Neděle 15.11. – 11:00 – Za Josefa Homolu, 2 rodiče a přízeň
                         15:00 – 15:30 Možnost přijetí eucharistie i svátosti smíření 

V tomto týdnu slavíme svátek svaté Anežky České. Anežka Přemyslovna založila klášter a sama do něho vstoupila. Může být pro nás velkou přímluvkyní v tomto čase epidemie, neboť sama se o mnoho nemocných starala. Rovněž rodačka z našeho kraje svatá Zdislava. Vzývejme je o pomoc a přímluvu. Možná máme jako společnost nevyužité rezervy.

Společně s biskupe Vojtěchem:
Modlitba a půst měly v křesťanském životě důležité, nenahraditelné místo. Náš biskup Vojtěch zve ke společným postním dnům. Říká: „Chceme prosit Pána o jeho lásku, blízkost a pomoc, a prosit také o ukončení pandemie koronaviru covid -19, jak už to většina z nás od letošního jara dělá. Ovšem prostředky nás věřících jsou mnohem širší, než je jen modlitba. Patří k nim také půst a almužna. Využijme možnosti určitého „uvěznění v čase“, které doba přinesla, a otevřeme svá srdce Bohu. Nabídněme mu sami sebe. Na čtyři středy (11., 18. a 25. listopadu a 2. prosince 2020) vyhlašuji v brněnské diecézi dobrovolný vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž můžeme přidat také almužnu na nějaký dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Vyhlášené dny budu takto prožívat s každým, kdo se připojí.“

Jarmark bude – nevíme, jestli předvánoční. Charitativní akce proběhne, prosím počítejte s ní a podle možnosti se připravujte. 

Týden od 1.11. do 8.11.2020

Neděle 1.11. – 11:00 – Za rodiče Večeřovy a syna, rodiče Pospíšilovy, Josefa Kotouna a celou přízeň.
                     14:45 – 15:30 – Možnost přijetí sv. přijímání i sv. smíření

Pondělí – Památka zemřelých – 17:00 – za zemřelé

Čtvrtek – Příležitost k přijetí svátosti smíření a sv. přijímání od 16:30 do 17:00 hodin. 

             Neděle 8.11. – 11:00 – Za rodiče Vošmerovy a Crkalovy 

Opatření a nařízení v době epidemie: Bohoslužby v čase vládních omezení jsou v obvyklý čas, bez účasti lidu. Zapsané úmysly, které připadají na určitý den, budou odslouženy.

DUŠIČKOVÝ ČAS.

Nedávno zasedl řidič za volant auta, které delší dobu stálo. Auto nepoužíval, protože již měl jiné. Chvíli trvalo, než nastartoval. Hnout se z místa také nebylo snadné, protože brzdový systém dlouhým stáním utrpěl na kvalitě. Nakonec byl úspěšný. Před časem jsme se vydali na životní cestu, která je zakončena u Pána. Také duše v očistci se na tuto cestu vydaly, ale do cíle ještě nedorazily. Jejich život je nějakým způsobem zabrzděný, proto pokračovat nelze. Velkou brzdou na cestě k Bohu je hřích. Hřích je nedostatek lásky, ke které měl člověk za svého pozemského života dorůst. Učení církve nám říká, že my máme možnost je odbrzdit a popostrčit do cíle. Odbrzďujeme je zpravidla tím, že konáme, co zde lidé na pozemské cestě zanedbávali a konáme to s velkou láskou. 

Můžeme si to představit ještě jinak: Možná máme zkušenost, že jsme si doma zabouchli klíče a stáli jsme před zamčenými dveřmi. Někdy na tuto možnost myslíme, proto máme někde venku schovaný náhradní klíč, nebo přijde někdo, komu jsme klíč svěřili, dveře otevře a my můžeme pokračovat domů. Myslím, že duše v očistci stojí před dveřmi, které jsou jejich nepozorností zabouchnuté. Věřící křesťané jsou lidé, kteří mají klíč od těchto zabouchnutých dveří, přispěchají na pomoc, aby mohly duše pokračovat do nebeského domova. Je jen na nás, zda přispěcháme.

Další odkazy k nahlédnutí

https://www.youtube.com/watch?v=CwdPSjCL4D4 /Dušičkové zamyšlení. /

https://www.biskupstvi.cz/storage/dokumenty/a202011.pdf /Slovo otce biskupa Vojtěcha. /  

Možnost: V Měříně je kostel odemčený od 7:30 do 17:00 hodin. Od 7:30 do 8:30 a od 16:00 do 17:00 hodin je zde přítomný kněz l podání sv. přijímání a udělení svátosti smíření. /Ve čtvrtek odpoledne kněz není přítomen/

Týden od 25.10. do 1.11.2020

Neděle 25.10. – 11:00 – Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, Malečkovy, sestru Marii, prarodiče a duše v očistci

Příležitost k přijetí svátosti smíření: 15:00 – 15:45 h.

Čtvrtek – Příležitost k přijetí svátosti smíření od 17:00 do 18:15 hodin. Příležitost je před Slavností Všech svatých a Památkou zemřelých. 

             18:30 Za rodiče Martinkovy, syna Jana, přízeň a duše v očistci

Neděle 1.11. – 11:00 – Za rodiče Večeřovy a syna, rodiče Pospíšilovy, Josefa Kotouna a celou přízeň. 

Milí farníci,

přeji Vám pokoj od Zmrtvýchvstalého Krista, radost z jeho blízkosti a utvrzení jistoty, že i dnes chce naplnit slova, která vyslovil při loučení s učedníky: „Já jsem s vámi až do konce světa“. Prožíváme těžké období, vedeni evangeliem Ježíše Krista. Přidáváme se ke zkušenosti apoštola Pavla, kterou vyjádřil slovy: Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Kéž Bůh sám upevní a utvrdí vaši víru.

Děkuji všem, kdo sledujete a prožíváte bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků.
Bohoslužby i v době omezení 
budou v obvyklý čas. Úmysly, které jsou zapsané, budou odslouženy v čase, který je obvyklý, abyste se mohli duchovně připojit.

V případě nejasností, informujte se telefonicky. 

Týden od 18.10. do 25.10.2020

Misijní neděle

Neděle 18.10. – 11:00 – Na poděkování Pánu Bohu za dar života, 2 rodiče a celou přízeň

Čtvrtek – 18:00 – Za Josefa Benáčka, rodiče Benáčkovy a rodiče Hnízdilovy

Neděle 25.10. – 11:00 – Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, Malečkovy, sestru Marii, prarodiče a duše v očistci

Týden od 11.10. do 18.10.2020

Neděle 11.10. – 11:00 – Za rodiče Žandovy a rodinu Mašterovu, za rodiče Brabcovy a celou přízeň

Pondělí – Pohořílky – 18:00 – Na poděkování Pánu Bohu

Čtvrtek 18:00 – Za rodiče Zemanovy, živou a zemřelou přízeň, Boží milosrdenství, pomoc a ochranu Panny Marie, za neúplné a rozvrácené rodiny

Neděle 18. 10. –Misijní neděle
11:00
 – Na poděkování Pánu Bohu za dar života, 2 rodiče a celou přízeň

Další informace

Opatření a nařízení v době epidemie.

Od 12. 10. je počet účastníků na bohoslužbě max. 10, v rouškách a při použití desinfekce u vchodu.

Prosím, dejte přednost těm, kdo mají zapsaný úmysl.

O. biskup Vojtěch uděluje dispens od účasti na nedělní bohoslužbě.

Týden od 4.10 do 11.10.

Neděle 4.10. – 11:00 – Za rodiče Nožičkovy, Emila Homolu, Miladu Toufarovu a celou přízeň

Čtvrtek 18:00 – Za rodiče Piskovy, tři sourozence, za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Neděle 11.10. – 11:00 – Za rodiče Žandovy a rodinu Mašterovu, za rodiče Brabcovy a celou přízeň

Další informace

Mše svatá pro děti – s pomoci Boží – je ve čtvrtek.

Kalendáře na příští rok je možné zakoupit v sakristii. Cena je 70 Kč.

Opatření a nařízení v době epidemie.
/Platnost by měla být 14 dní. /

Z nařízení vlády se od 5. 10. při bohoslužbách nezpívá – možnost šíření viru. Platí to i při pohřbu. Počet účastníků na bohoslužbě je max. 100, v rouškách a při použití desinfekce u vchodu.

 Bohoslužby v našem kostele: budou dle obvyklého rozpisu. Svaté přijímání se doporučuje podávat na ruku, vynechává se pozdravení pokoje. Pro zajištění chodu, prosím o pomocníky – přihlaste se! Otec biskup Vojtěch uděluje dispens od osobní účasti na mši sv. 

Nezapomínejme na výzvu apoštola: „O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním.“ Měsíc říjen je měsícem, kdy do popředí vystupuje modlitba sv. růžence – nezapomínejme na to, je velikou zbraní. Říjen je také misijní měsíc.