Postní putování nejen pro děti

1 Bře

Kříže ve farnosti Kříže jsou stálou připomínkou Boží lásky, která se projevila v Kristu ukřižovaném a vzkříšeném. Stavěly se ke cti a slávě Boží, také na místech, kde se odehrály významné věci, na vstupu do vesnice, či města – u kříže se loučili … Číst více »

Aktuality v týdnu od 1 . 3. do 8. 3. 2015

1 Bře

 Druhá neděle postní Úmysly mše svatých: NE: 8:00 – Za Františka a Marii Necidovy, Hermínu a Karla Lázničkovy a Bertu Dujčíkovu/Za všechny dobrodince živé i zemřelé 10:30 – za farníky 18:00 – Před tím než trpěl… křížová cesta. Po: 7:00 … Číst více »

Postní duchovní obnova ve farnosti

22 Úno

Postní duchovní obnova je časem zamyšlení, modlitby, urovnání vztahů s Bohem i lidmi… je to dar od Boha na naší cestě životem do nebeského království. Znamená to podívat se na život Božím pohledem. Duchovní obnova je nepostradatelná součást křesťanského života. V naší … Číst více »

Křesťanské vzdělávání

22 Úno

Středa 25. února v 19 hodin na faře. Křesťanské vzdělávání slouží k tomu, abychom neztratili cestu, směr a cíl našeho života. Zamyšlení nad Horským kázáním vede Mg. Jiří Polach.

Aktuality v týdnu od 22. 2. do 1. 3. 2015

22 Úno

  První neděle postní  Myšlenka z neděle: Bože, ty nás sytíš svátostným chlebem, a živíš tak naši víru, upevňuješ naději a posiluješ lásku; dej, ať stále lačníme po tomto živém a pravém chlebu a ať žijeme každým slovem, které vychází z … Číst více »

Křesťanské vzdělávání 11. února 2015

8 Úno

Nepopletli jsme to nějak? Nemáme tu naši víru nějak popletenou nebo propletenou s myšlením světa? Odpověď na otázku budeme hledat ve středu 11. února 2015 v 19 hodin. Téma setkání: Když se postíte.. . Tématem provází. R.D. Josef Havelka

Aktuality v týdnu od 8. 2. do 15. 2. 2015

8 Úno

5. neděle v mezidobí                                        Úmysly mše svatých: NE:  Za farníky/Za rodiče Havlíčkovy a živou a zemřelou rodinu 10:30 – Za rodiče Kolouchovy, živou a zemřelou rodinu Po: 7:00 – Za zemřelé farníky z Černé, na které nikdo nepamatuje/Za růžencové bratrstvo z … Číst více »

Večer chvály

31 Led

Večer chvály. V neděli 1. února v 18 hodin. Chvála je způsob modlitby, ve kterém uznáváme, že Bůh je a radujeme se z toho. V popředí této modlitby není to, že Bůh pro nás něco udělal, ale prostě se radujeme, že je. Při … Číst více »

Aktuality v týdnu od 1. 2. do 8. 2. 2015

31 Led

                                            4. neděle v mezidobí Modlitba z neděle: Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom tě milovali celým srdcem a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem. Skrze tvého Syna… Úmysly mše svatých:  8:00 – Za Marii Požárovu, … Číst více »