aktuality od 26.5. do 2.6.2019

26 Kvě

6. velikonoční neděle                                              26. 5. 2019  Úmysly mše svatých: Ne: – 7:45 – Za Bořivoje Zachu, rodiče, sourozence a duše v očistci 9:15 – Za děti, které přistoupili k 1. sv. přijímání, všechny děti farnosti a jejich rodiny 15:00 – Májová pobožnost … Číst více »

aktuality od 19.5. do 26.5.2019

19 Kvě

5. velikonoční neděle                                              19. 5. 2019  Úmysly mše svatých: Ne: – 9:15 – Za Josefa a Věru Dohnalovy, Miroslava Dohnala, celou živou rodinu, přízeň a duše v očistci 11:00 – Poutní slavnost v Meziříčku. 18:00 – Májová pobožnost PO:  – 7:00 – … Číst více »

aktuality od 12.5. do 19.5.2019

12 Kvě

4. velikonoční neděle                                              12. 5. 2019  Úmysly mše svatých: Ne: – 7:45 – Za Hedviku a Stanislava Plašilovy, živou a zemřelou rodinu  9:15 – za farnost. 14:00 Májová pobožnost. PO:  – 7:00 – Za Karla Mužátka, syna Káju, 2 rodiče … Číst více »

aktuality od 5.5. do 12.5.2019

4 Kvě

3. velikonoční neděle                                              5. 5. 2019 Úmysly mše svatých: PO:  – Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 7:00 – Za Filipa Strnada a rodiče. Ne: – 9:15 – Za Marii Rohovskou, manžela a syna ÚT: – 7:00 – Za rodiče … Číst více »

Měsíc květen

1 Kvě

Májové pobožnosti budou v našem kostele každý večer v 18 hodin nebo ½ hodiny před začátkem večerní mše svaté. Květen je měsícem zasvěceným úctě Panny Marie. Byla to lidová zbožnost, která zavedla měsíc květen a růžencový měsíc říjen zvláštní úctě. Mariánská úcta … Číst více »

aktuality od 28.4. do 5.5.2019

1 Kvě

2. velikonoční neděle                                              21. 4. 2019 Úmysly mše svatých: Ne: Neděle Božího milosrdenství – 7:45 – za farnost 9:15 – Za Annu a Františka Matějíčkovy, Věru a Emilii Hammerovy, Marii a Antonína Švandovy. PO:  – sv. Kateřiny Sienské 7:00 – … Číst více »

aktuality od 21. 4. do 28.4.2019

24 Dub

Velikonoční neděle                                                  21. 4. 2019 Úmysly mše svatých: Ne: 7:45 – za farnost 9:15 – za rodiče Vostálovy, Tůnovy, Kožených a Františka Vrbu 14:00 – Te Deum, svátostné požehnání.   PO:  7:45 – Za dobrodince ÚT: – 7:00 – Za … Číst více »

velikonoční svátost smíření

13 Dub

Svátost smíření před velikonočními svátky bude v úterý Svatého týdne, 16. dubna, od 13. do 17. hodiny. Prosíme, využijme co nejvíce této příležitosti. Ježíš zavolal na Lazara do hrobu: Lazare, pojď ven! A Lazar poslechl. Ježíš stojí i u našich … Číst více »

velikonoční svátky

13 Dub

O velikonocích si připomínáme a zpřítomňujeme Kristovy poslední chvíle s apoštoly v jeruzalémském večeřadle, smrt na kříži a zmrtvýchvstání.  Proto jsou velikonoce vrcholem celého liturgického roku a nejstarším křesťanským svátkem. Tyto svátky tvoří Zelený čtvrtek, Velký pátek, Vigilie, Boží hod velikonoční. Počítejme … Číst více »

aktuality od 14.4 do 21.4.2019

13 Dub

Květná neděle – 7:45 –  Za farníky 9:15 Za Marii a Ludvíka Vidlákovy a Pavla Mejzlíka 14:00 Křížová cesta. Po – 7:00 – Za Stanislava a Jarmilu Holánovy, živou a zemřelou přízeň. Út – 7.00 – Za Jaroslava Simandla, bratra, … Číst více »