Novéna před slavností Panny Marie

1 Pro

Novéna k Neposkvrněnému Početí Panny Marie Devítidenní modlitbou – od 29. listopadu do 7. prosince – se připravujeme na slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie. V roce 1854 církev jasně formulovala a vyhlásila jako pravdu víry (dogma), že Panna Maria byla od začátku … Číst více »

Slovo k adventu

28 Lis

Milí farníci! Na první adventní neděli vás všechny pozdravuji slovy apoštola Pavla: „Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.“ Při těchto slovech myslím na vás na všechny. Zvláště na děti, které v letošním roce poprvé … Číst více »

aktuality od 29.11. do 6.12.

28 Lis

  Bohoslužby Neděle 29. 11. 2020 – První adventní neděle 7:45 Za farnost 9:15 – Za živou a zemřelou rodinu Chlubnovu, Necidovu, Řezníčkovu, Indrovu a duše  v oč. Pondělí – sv. Ondřeje 7:00 – za rodiče Peterkovy a duše v očistci. Úterý  … Číst více »

aktuality od 22.11. do 29.11.2020

21 Lis

Pořad bohoslužeb Neděle 22. 11. 2020 – Slavnost Ježíše Krista Krále 7:45 Za Věru a Josefa Dohnalovy, Marii Vondruškovu, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci 9:15 za farnost  Pondělí – sv. Klementa I. 7:00 – Na poděkování Pánu Bohu … Číst více »

aktuality od 15.11. do 22.11.2020

14 Lis

Milí farníci, přeji vám požehnaný čas prožívání svátečního dne a setkání s Kristem v domácím prostředí. Ustanovení svátečního dne – dne odpočinku je v Bibli spojeno se stvořením světa. Kéž je pro nás sváteční den spojen s obnovou toho, co … Číst více »

Proti epidemii

8 Lis

Společně s biskupem Vojtěchem: Modlitba a půst měly v křesťanském životě důležité, nenahraditelné místo. Náš biskup Vojtěch zve ke společným postním dnům. Říká: „Chceme prosit Pána o jeho lásku, blízkost a pomoc, a prosit také o ukončení pandemie koronaviru covid -19, … Číst více »

aktuality od 8.11. do 15.11.2020

8 Lis

Bohoslužby v čase vládních omezení jsou v obvyklý čas, bez účasti lidu. Zapsané úmysly, které připadají na určitý den, budou odslouženy. Kostel je otevřený každý den. Je možné přijít za Pánem Ježíšem, přistoupit ke svátostem. Neděle 15. 11. 2020 – 7:45 za … Číst více »

List biskupa Vojtěcha

1 Lis

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA„ VŠICHNI JSME NA CESTĚ KE SVATOSTI“ Milé sestry, milí bratři, dnešní neděle je slavností Všech svatých. Kdo je to svatý? Zjednodušeně se dá říct, že je to člověk, který je zcela odevzdán do Boží vůle. … Číst více »

aktuality od 1.11. do 8.11.2020

1 Lis

Týden od 1. 11. do 8. 1. 2020 Neděle 1. 11. 2020 – Slavnost Všech svatých – 7:45 Za rodiče Šlechtickovy, 2 syny, živou a zemřelou rodinu Holubovu a duše v očistci 9:15 – Za farnost. Pondělí – Vzpomínka na všechny … Číst více »

Dušičkový čas

24 Říj

1 Nevlídné a uplakané počasí, padající listy ze stromů, hřbitovy jako místa plná světel… Počasí posouvá naše myšlení tímto směrem. Slavnost Všech svatých a následná památka zemřelých nás přivádí spíše do plnosti světla, toho nehasnoucího. Plnost světla není způsobena jen … Číst více »