Koronavirus

Nové informace 6.1.2020

Bohoslužby v čase omezení je možné konat s 10% účastí věřících z celkového místa k sezení. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. I k tomuto počtu říkáme: Bohu díky! Vzhledem k nízkému počtu se nadále, pro nedělní bohoslužby, zapisujeme na archy. Ve všední den to není nutné. Dodržujme daná pravidla. V případě kontaktu s nakaženým, popřípadě bydlíte-li s nakaženým pod jednou střechou, bohoslužeb se po nutnou dobu nezúčastňujte! Vládní ustanovení o omezení trvá do 22. ledna. Početní omezení jsou platná i k pohřbům

Nové informace 1.12.2020

Nová pravidla pro účast na bohoslužbách od 3. prosince 2020

Toto krizové opatření vlády (ze dne 30. 11. 2020) začne platit  3. prosince 2020 od 00:00 hodin a potrvá do 12. prosince 2020 do 23:59.

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb jsou uvedeny v bodě 10b:

  1. právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a
  2. b)  shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, ( pro naši farnost to je 90 osob na jednu bohoslužbu) přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.

Svateb a pohřbů se týká bod 9:

  1. účast na svatbě, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob. ,

 

Nové informace 22.11.2020

Od pondělí 23.11. je možná účast na bohoslužbách 20 věřících. 

Při účasti na bohoslužbách i pohřbech zachovávejme obecně platná pravidla: desinfekce, roušky, rozestupy. 

 

Nové informace 12.10.

od středy 14.10 do 3.11. je možné shromažďování osob pouze do počtu 6 lidí. (Změna omezení závisí na zlepšení situace ohledně koronaviru.)

Platí ustanovení, že mše svaté budou slaveny dle obvyklého rozpisu. přednost účasti se vztahuje na ty, kdo mají ten den zapsaný úmysl..

Nové informace 11.10.

od 12.10. je možná účast na bohoslužbách do 10. lidí, za dodržení všech hygienických opatření.

Slovo o. biskupa:

Protože s platností od 12. října 2020 je na bohoslužbě povolena účast maximálně deseti osob, uděluji až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020 povolena účast maximálně 30 osob.“

Dále se ruší společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob. Všechna přechozí hygienická opatření zůstávají v platnosti.

Nové informace

Opatření a nařízení v době epidemie. /Platnost by měla být 14 dní. / z nařízení vlády se od 5. 10. při bohoslužbách nezpívá – možnost šíření viru. Platí to i při pohřbu. Počet účastníků na bohoslužbě je max. 100, v rouškách a při použití desinfekce u vchodu.

Bohoslužby v našem kostele: budou dle obvyklého rozpisu, v sobotu večer je navíc mše sv. s nedělní platností, k dispozici jsou i sály na faře s přenosem bohoslužeb z kostela. Svaté přijímání se doporučuje podávat na ruku, vynechává se pozdravení pokoje. Pro zajištění chodu, prosím o pomocníky – přihlaste se!

Otec biskup Vojtěch uděluje dispens od osobní účasti na mši sv. 

Nové informace – 26.7.2020

Dle nařízení vlády je třeba v uzavřených prostorách, kde je více jak 100 lidí, mít roušky. 

Nové informace – 3. 5. 2020

Od 24. 4. jsou povoleny bohoslužby do 15. věřících.
Od 11. 5. se možná účast zvětšuje na 100 účastníků.

Bohoslužby během týdne jsme schopni zajistit bez omezení.

Nedělní bohoslužby:
Pro farnost Uhřínov to znamená vrácení do pravidelného režimu, za dodržení hygienických pravidel.
Pro farnost Měřín bude platit, že počet věřících na bohoslužbách je třeba rozdělit do tří bohoslužeb, které jsou k dispozici.
Do počtu 100 účastníků nespadají ti, kteří při bohoslužbě vykonávají své povolání.