Koronavirus


Svět bojuje proti viru svými prostředky, k těm rozumným se přidáváme, ty, které se nám zdají být nesmyslné, neseme spolu s dalšími, ale nezapomínejme na duchovní možnosti k léčení infekce duše i těla. Kromě modlitby, která nad námi rozprostírá ochranný plášť, kromě eucharistie a svatého přijímání, které jsou účinnými léky proti jakékoli infekci zla, chtěl bych poukázat na modlitbu k našim ochráncům farnosti.

Přenos bohoslužby: z více stran slyším, jak se snažíte prožívat nedělní čas – bohoslužbu prostřednictvím rádia nebo televize. Někteří jste objevili, že je přenos mše svaté i z Velkého Meziříčí. Chtěl bych, aby zvláště o velikonočních svátcích byla přenášena bohoslužba i z našeho kostela. Zjišťuji možnosti a zároveň prosím, zda by se nenašel někdo, kdo je v těchto věcech zdatný. Děkuji.

Duchovní služba

V neděli bude otevřený kostel k soukromé modlitbě: 8:00 – 17:00 hodin. Dbejme prosím na hygienická opatření.

Ve všední dny od 7:00 – 17:00 hodin.

Katolický týdeník a jiné tiskoviny lze vyzvednout v kostele – třeba i cestou na nákup.

Přijetí svátosti smíření a dalších svátostí je možné po domluvě s knězem.


Při sledování mše svaté v domácnosti
nezapomeňme, že jde o modlitbu. Připravme se na ni a vytvořme si hezké prostředí. Při sledování si můžeme vystavit kříž, zapálit svíčku, nachystat kancionál a připojit se ke zpěvu písní. Zklidněme se a soustřeďme se jen na sledování přenosu. Nenechme se rozptylovat mobilními telefony, vařením, topením, různými domácími pracemi a úkoly. Prožijme sledování mše svaté tak, jako bychom byli v kostele. Modleme se za sebe i za celý svět, zvláště za všechny nemocné a za ty, kdo jim pomáhají

19. března

Informace pro rodiče dětí, kteří mají v letošním roce přistoupit poprvé ke svátostem najdete v ikonce liturgie.

Informace pro mladé, kteří se připravují k přijetí svátosti biřmování je ve stejné ikonce.

16. března

Milé sestry, milí bratři,

Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin.

A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.

Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh s námi. /z přípisu o. biskupa Vojtěcha/

Příležitost – jak využít čas:
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200316karantenni-oktav-osmidenni-jako-prilezitost í

14. března
Odkazy k zamyšlení a povzbuzení:

Zůstat doma a otevřít si srdce: https://www.tvlux.sk/archiv/play/22753?utm_source=web&utm_medium=homepage&utm_campaign=home&utm_content=archivTips

13. března

Práva – povinnosti – možnosti

Vláda má právo vyhlásit nouzový stav, aby ochránilo obyvatelstvo. S právem přichází povinnosti, často spojené s omezením, nepříjemnostmi. Rozumný člověk to chápe a podřídí se. Snažíme se nevšímat toho, v čem jsme omezováni, ale více vnímat možnosti, které máme. Zjišťujeme, že jich není málo. Věříme, že nám nastalá situace přinese mnoho nového, v životě víry známého a snad méně využívaného.

Impulsy a informace v mimořádné době, k životu ve víře v Božího Syna, který si nás zamiloval a za nás se obětoval.

Mše svaté ve farnosti Měřín a Uhřínov: Z rozhodnutí otce biskupa Vojtěcha slouží mše svaté kněz bez účasti lidu. Úmysly, které jsou na tyto dny zapsány, budou v tyto dny odslouženy. V případě nejasností se obracejte přímo na kněze farnosti. Úmysly budou vyvěšeny na internetových stránkách farnosti, a ve vývěsce u kostela. PROSÍM, INFORMUJTE SVÉ SOUSEDY, ZVLÁŠTĚ TY, KTEŘÍ SE NA INTERNET NEDOSTANOU.

13. března

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Milé sestry, milí bratři,

vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze.Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě. Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu.

Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.

Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.

Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).

Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh s námi.
                                                   Žehná   Váš biskup  Vojtěch

Brno, 12. 3. 2020

12. března 2020

Na základě vyhlášení nouzového stavu naší vládou, jsou na celém území Brněnské diecéze zrušeny veškeré, nejen nedělní bohoslužby. Bližší informace připravujeme. Sledujte prosím internetové stránky farnosti, věnujte pozornost zprávám obecních úřadů.

Rovněž ruším přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání pro pátek 13. března. Prosím rodiče kontaktujte se s knězem během pondělí a úterý příštího týdne k domluvě formy dalšího pokračování přípravy.

Rovněž ruším plánované setkání biřmovanců během víkendu, který je před námi. Prosím také o kontakt v úterý nebo středu k seznámezí s dalším postupem přípravy.

11. března 2020

Vážení a milí farníci, přátelé,

vzhedem k častějším dotazům, týkajícím se pořadu bohoslužeb ve farnosti, sděluji následující:

  • plně budeme respektovat nařízení vlády týkající se zamezení šíření koronaviru.
  • buďme rozumní a rozvážní při respektování a zajištění preventivních postupů.
  • při zjišťování situace a informací ohledně viru dejme prostor nejen mediím, politikům, ale také hygienikům. Snažme se získat objektivní informace.
  • co se týče bohoslužeb, je rozdíl mezi farnostmi s menším počtem praktikujících a větším počtem, kam naše farnost spadá.
  • bohoslužby zůstávají prozatím v platnosti, dle rozpisu. Kromě nedělních bohoslužeb jsme schopni zajistit plnění vládního nažízení. Na nedělní bohoslužby hledáme řešení.
  • protože se situace často mění, prozatím nejsem schopný vyjádřit konečné stanovisko. Vyjádření k nedělním bohoslužbám bude nejpozději do sobotního rána.
  • stanovisko bude oznámeno všemi prostředky. Farní stránky na internetu, místní rozhlas, kabelová televize.
  • celou situaci má provázet naše modlitba, aby hledání řešení, rozhodnutí politiků a všech, kdo musí rozhodovat, bylo osvíceno Božím světlem. Modlitba je vklad křesťanů k řešení nastalé situace.
  • přeji všem a vyprošuji pokojné srdce a milost od našeho Pána.

P. Josef Havelka